Close

Idag stänger kundservice för telefonsamtal klockan 13:15.

Livförsäkring

En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste, de som behöver dig mest.

Fördelar med försäkringen

 • Låg premie
 • Belopp från 500 000 kr till 3 000 000 kr
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo

En livförsäkring kan till exempel göra det möjligt för din familj att bo kvar i huset eller lägenheten om något skulle hända dig. Lever du tillsammans med någon är det viktigt att ni har varsin livförsäkring så att ni skyddar familjen och den gemensamma ekonomin. Därför kan du även teckna försäkringen för make/maka eller sambo.

Du väljer själv en ersättningsnivå som passar din livssituation. Från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor.

 • Livförsäkring 500 000 kr
  -31 år: 11 kr
  32-35 år: 14 kr
  36-41 år: 16 kr
  42-51 år: 20 kr
  52-61 år: 32 kr
  62-69 år: 50 kr

  Livförsäkring 1 000 000 kr
  -31 år: 18 kr
  32-35 år: 26 kr
  36-41 år: 34 kr
  42-51 år: 47 kr
  52-61 år: 88 kr
  62-69 år: 148 kr

  Livförsäkring 1 500 000 kr
  -31 år: 26 kr
  32-35 år: 39 kr
  36-41 år: 53 kr
  42-51 år: 75 kr
  52-61 år: 144 kr
  62-69 år: 246 kr

  Livförsäkring 2 000 000 kr
  -31 år: 33 kr
  32-35 år: 51 kr
  36-41 år: 71 kr
  42-51 år: 103 kr
  52-61 år: 200 kr
  62-69 år: 344 kr

  Livförsäkring 2 500 000 kr
  -31 år: 41 kr
  32-35 år: 64 kr
  36-41 år: 90 kr
  42-51 år: 130 kr
  52-61 år: 256 kr
  62-69 år: 442 kr

  Livförsäkring 3 000 000 kr
  -31 år: 48 kr
  32-35 år: 76 kr
  36-41 år: 108 kr
  42-51 år: 157 kr
  52-61 år: 312 kr
  62-69 år: 540 kr

  Samtliga premier är månadspremier. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

 • Dödsfallskapital

  Dödsfallskapitalet betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Storleken på ersättningen väljer du själv, från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor. Försäkringsbeloppet minskar från och med 60 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga dödsfallskapitalet. Har du barn under 20 år minskar inte beloppet.

  Barnskydd

  Barnskyddet ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar. Om barnet avlider före 20 års ålder betalar försäkringen 35 000 kronor som begravningshjälp.

  Är din livskamrat medförsäkrad i livförsäkringen gäller barnskyddet fullt ut även för hans/hennes barn. Om din livskamrat inte är medförsäkrad gäller barnskyddet ändå för hans/hennes barn vid dödsfall.

 • Livförsäkringen kan tecknas t. o. m. 68 års ålder. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

  Livförsäkringen tecknas utan hälsodeklaration.  Istället finns en särskild begränsning under det första året för sjukdomar och skador som fanns före anslutningen. Läs mer under rubriken Viktigt att veta.

 • Livförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år.

 • Livförsäkringens dödsfallsersättning utbetalas till förmånstagaren. Om du inte angivit annat utbetalas ersättningen enligt ett generellt förmånstagarförordnande, vilket innebär:

  1. Make, registrerade partner eller sambo
  2. Arvingar

  Du kan även välja någon annan som förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hittar du under "Ladda ner".

 • Symtomklausul
  Under de första tolv månaderna kan du inte få ersättning för skador där symtomen visat sig före anslutningen.

  Vill du höja dödsfallskapitalet kan en särskild begränsning av försäkringsskyddet gälla för det förhöjda beloppet under en begränsad tid.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den deg du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Avtalnummer

  14 600