Close

Teckna livförsäkring

Till och med 31 mars 2019 kan du som är under 42 år teckna livförsäkring på 500 000 kr utan hälsoprövning. Allt som behövs är att du är fullt arbetsför*.

Fyll i uppgifterna nedan om du även vill teckna livförsäkring för medförsäkrad make/maka, sambo eller registrerad partner under 42 år.

Genom att klicka "Köp livförsäkring" godkänner du att Lärarförsäkringar behandlar dina personuppgifter för att administrera köpet.

*Fullt arbetsför

För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du är inte fullt arbetsför om du tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.

 

Pris per månad
Under 31 år: 11 kr     
32-35 år: 14 kr
36-41 år: 16 kr

Erbjudandet gäller även för din medförsäkrade make/maka, sambo eller registrerade partner som också är under 42 år.