Close

Uppgradera din livförsäkring

Till och med 31 mars 2019 kan du som är under 42 år uppgradera din livförsäkring från 500 000 kr till 1 miljon kr utan hälsoprövning. Allt som behövs är att du är fullt arbetsför*. Erbjudandet gäller även din partner.

Fyll i uppgifterna nedan om du även vill uppgradera livförsäkring 500 000 kr för medförsäkrad.

Genom att klicka "Uppgradera livförsäkring" godkänner du att Lärarförsäkringar behandlar dina personuppgifter för att administrera uppgraderingen.

*Fullt arbetsför

För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du är inte fullt arbetsför om du tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.

 

 

Pris per månad efter uppgradering
Under 31 år: 18 kr
32-35 år: 26 kr
36-41 år: 34 kr

Erbjudandet gäller även för din medförsäkrade make/maka, sambo eller registrerade partner som har samma livförsäkring på 500 000 kr som du och som också är under 42 år.