På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Logga in på Mina sidor

Hjälp att logga in?

Logga in för att se vilka försäkringar du har och vilka du kan behöva komplettera med.

Upphovsrätt & PuL

Upphovsrätt

Allt material som publiceras på Lärarförsäkringars webbplats - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - är skyddat genom lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är därav förbjuden och förutsätter tillstånd av Lärarförsäkringar.

PuL (Personuppgiftslagen)

För att Lärarförsäkringar ska kunna utföra uppdraget som försäkrings­förmedlare registreras dina kund­uppgifter hos oss. Behandling av dina person­uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag kan dina person­uppgifter komma att behandlas av bolag som vi sam­arbetar med, t.ex. en försäkrings­givare. Enligt person­uppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de person­uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kostnads­fritt ta del av de person­uppgifter vi har om dig en gång per år.

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/00276F12?OpenDocument