Close

Upphovsrätt & PuL

Upphovsrätt

Allt material som publiceras på Lärarförsäkringars webbplats - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - är skyddat genom lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är därav förbjuden och förutsätter tillstånd av Lärarförsäkringar.

PuL (Personuppgiftslagen)

För att Lärarförsäkringar ska kunna utföra uppdraget som försäkrings­förmedlare registreras dina kund­uppgifter hos oss. Behandling av dina person­uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag kan dina person­uppgifter komma att behandlas av bolag som vi sam­arbetar med, t.ex. en försäkrings­givare. Enligt person­uppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de person­uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kostnads­fritt ta del av de person­uppgifter vi har om dig en gång per år.