På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Sjukförsäkringen

VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
Sjukförsäkringen kan tecknas t.o.m. månaden innan du fyller 65 år. Du kan även medförsäkra make eller sambo. Försäkringen tecknas mot hälsodeklaration. En hälsodeklaration är ett antal frågor om din hälsa.

SÅ LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Månadsersättningen och diagnosförsäkringen gäller t. o. m. månaden innan du fyller 65 år, omställningskapitalet och begravningshjälpen gäller t. o. m. månaden du fyller 58 år.

VAD INNEHÅLLER FÖRSÄKRINGEN?
Månatlig inkomstersättning
Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga.

I vår sjukförsäkring kan du få månatlig inkomstersättning vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

Omställningskapital
Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit 100 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader. Ersättningen minskar med några procentenheter per år fr.o.m. 40 års ålder till 57 år då rätten till ersättning från omställningskapitalet upphör.

Diagnosförsäkring
Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

Begravningshjälp
Skulle du avlida före 58 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

KARENS
Månadsersättningen utbetalas efter en karenstid på 90 dagar.

Observera: För dig som är pågående sjuk sedan en tidpunkt före den 1 januari 2012 gäller 2011 års villkor vilket betyder att din karens är 360 dagar.

VIKTIGT ATT VETA
Ersättningstiden för den månatliga ersättningen kan begränsas om du inom två år från det att försäkringen tecknats insjuknar i samma sjukdom som tidigare gjort dig arbetsoförmögen i minst 30 dagar i följd.

För att ha rätt till omställningskapitalet ska du ha insjuknat före 55 års ålder.

Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan diagnosförsäkringen infördes 2008-04-01.

Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

AVTALSNUMMER
14601

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/00334D23?OpenDocument