På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring fritid

VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
Olycksfallsförsäkring fritid kan tecknas t. o. m. det kalenderår du fyller 67 år. Du kan även medförsäkra din livskamrat (make, registrerad partner eller sambo) i olycksfallsförsäkringen.

SÅ LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Olycksfallsförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 67 år.

VAD INNEHÅLLER FÖRSÄKRINGEN?
Olycksfallsersättning

700 kr vid läkarvård. Vid fortsatt läkarvård efter 12 månader utbetalas 1 000 kr per år i högst 5 år.

Akutersättning
För olycksfall som kräver läkarvård utbetalas max 2 100 kr för de första 30 dagarna. Därefter 33 kr/dag fr.o.m. dag 31 i högst 150 dagar.

Sjukhusvistelse
200 kr/dag i max 180 dagar inom 5 år vid inskrivning på sjukhus eller rehabklinik över natt i minst 2 dagar i följd.

Rehabilitering
1 000 kr vid medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård.

Tandskador
Nödvändiga kostnader inom 5 år. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

Övriga kostnader
För olycksfall som kräver läkarvård lämnas ersättning under akut sjuktid för nödvändiga merkostnader för: hemhjälp, korttidsboende, fotvård och hårvård, skadade glasögon, skadade kläder, specialkläder för viss verksamhet dock högst 10 000 kr under försäkringens giltighetstid, högst två skadade guldringar med högst 3 000 kr samt andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kr.

Kroppsskadeersättning
Om olycksfallsskadan medför läkarvård och minst 8 dagar akut sjuktid utbetalas en ersättning på mellan 2 000 kr och 25 000 kr beroende på skada.

Invaliditetsersättning
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr vid medicinsk invaliditet. Från 8 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 200 procent av försäkringsbeloppet, dvs 2 000 000 kr.

Ärr
Ersättning enligt tabell.

Hjälpmedel vid bestående ögonskada
Vid bestående ögonskada lämnas ersättning för nödvändiga glasögon eller linser med högst 7 000 kronor.

Handikappfordon
Bidrag lämnas med högst 40 000 kr.

Krisförsäkring
10 psykologkonsultationer vid ersättningsberättigande olycksfallsskada, nära anhörigs (make, registrerad partner, sambo, den försäkrades barn) död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld i hemmet som du tillfogats av familjemedlem.

VIKTIGT ATT VETA
Från fyllda 55 år minskas försäkringsbeloppet i invaliditetsersättningen med fem procentenheter för varje år till och med 65 år. Därefter sker ingen ytterligare minskning.

Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

AVTALSNUMMER
14600

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/00338A8A?OpenDocument