På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Studerandeförsäkringen

VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen kan tecknas av studerandemedlemmar t. o. m. 29 års ålder. Allt som krävs är att du är fullt studieför.

SÅ LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller så länge du är studerandemedlem i något av förbunden, längst t. o. m. månaden innan du fyller 30 år. Därefter överförs du till våra ordinarie försäkringar.

VAD INNEHÅLLER FÖRSÄKRINGEN?
Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller dygnet runt och ger ersättning för läkarvård vid olycksfall. Den ersätter också andra kostnader som kan uppstå i samband med ett olycksfall, till exempel skadade kläder och glasögon. Skulle du råka ut för ett olycksfall som ger bestående invaliditet betalar försäkringen ut upp till 1 000 000 kronor.

Livförsäkring
Försäkringen innehåller ett efterlevandeskydd som ger dina anhöriga 50 000 om du skulle avlida. Försäkringen omfattar även ett barnskydd som ger ersättning om ditt barn skulle bli arbetsoförmöget eller avlida.

Diagnosförsäkring
Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

VIKTIGT ATT VETA
Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan Diagnosförsäkringen infördes 2010-01-01.

För att omfattas av livförsäkringens dödsfallskaptital ska du ha varit fullt studieför/arbetsför de senaste 30 dagarna innan ansökan inkommit till Lärarförsäkringar för att livförsäkringen ska kunna börja gälla för dig, eller att du senare varit fullt studieför/arbetsför under 30 dagar i följd.

För att anses som fullt studieför/arbetsför ska man kunna fullgöra sina studier respektive sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och /eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.

Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

AVTALSNUMMER
14603

 

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/0033C630?OpenDocument