På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Inkomstförsäkring

 

VEM ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGEN?Alla aktiva medlemmar som inte fyllt 64 år ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen. Du behöver alltså inte själv anmäla dig till försäkringen.

NÄR GER FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTNING?
Försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du ha varit med i en a-kassa i 12 månader och vara berättigad till ersättning. Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i försäkringen i minst 12 månader utan avbrott. Under den perioden får du inte ha varit arbetslös till någon del.

Den som är arbetslös vid inträdet i försäkringen är inte kvalificerad för ersättning förrän efter 12 månader utan arbetslöshet.

Försäkringen ger ersättning efter 7 dagars arbetslöshet.

Kortare kvalifikationstid vid införandet av försäkringen
Vid införandet den 1 juli 2009 får du som befintlig medlem i Lärarnas Riksförbund eller Lärarförbundet tillgodoräkna dig upp till nio månaders medlemskap, och kan därigenom kvalificera dig för rätt till ersättning redan efter tre månader i försäkringen.

SÅ LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen upphör den månad du fyller 65 år eller då du lämnar ditt förbund.

VAD INNEHÅLLER FÖRSÄKRINGEN
Ersättning för förlorad inkomst
Försäkringen omfattar inkomster över det inkomsttak som a-kassan tillämpar (25 050 kr/månad). Den försäkrade inkomsten beräknas på samma sätt som hos a-kassan. I inkomsten ingår även normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst.

Ersättningsnivå
Du får 80% av din tidigare inkomst minskad med ersättningen från a-kassan och ett schablonbelopp. Eventuell avgångsersättning avräknas från försäkringen. Schablonbeloppet motsvarar ordinarie statlig och kommunal skatt. Vid beräkning av schablon-beloppet används skattetabell 30, kolumn 1. Om a-kassan beslutar om nedsättning av dagpenning under viss tid nedsätts ersättningen från försäkringen i motsvarande omfattning.

Högsta försäkrade inkomst
60 000 kr

Utbetalningstid
Max 200 dagar

ÅTERKVALIFIKATION
Har man varit arbetslös och erhållit maximal ersättningsperiod kan man få ersättning igen vid förnyad arbetslöshet om man på nytt uppfyller kvalifikationsreglerna.

REGLER VID ÖVERGÅNG FRÅN ANNAT FÖRBUND
Kommer du från ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring får du tillgodoräkna dig den tiden som kvalifikationstid. Om du byter från Lärarförbundet till Lärarnas Riksförbund eller tvärtom utan uppehåll i tiden behåller du ditt försäkringsskydd och behöver inte kvalificera dig på nytt.

VIKTIGT ATT VETA
Försäkringsgivaren har rätt att i samråd med Lärarförsäkringar ändra Inkomstförsäkringens villkor under försäkringstiden, i den mån det blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, ändrad rättstillämpning, ändring
av myndighetsföreskrifter eller arbetslöshetens utveckling.

Om du får inkomstrelaterad ersättning från KOM-KL, Trygghetsrådet eller motsvarande samordnas Inkomstförsäkringen med denna ersättning då du enligt lag inte får uppbära mer än 80% av din tidigare lön.

AVTALSNUMMER
40 152

Frågor & svar om inkomstförsäkringen Läs mer

 

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/00482848?OpenDocument