På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Logga in på Mina sidor

Hjälp att logga in?

Logga in för att se vilka försäkringar du har och vilka du kan behöva komplettera med.

Ny förbättrad barnförsäkring

Här kan du som har barnförsäkring läsa om förändringarna och hur du enkelt byter till den nya förbättrade försäkringen.

Utvecklingen på barnförsäkringsområdet har gått fort de senaste åren. För att Lärarförsäkringar även i framtiden ska kunna erbjuda dig en av de bästa barnförsäkringarna på marknaden så förbättrar vi försäkringen med både fler och högre ersättningar.

Vi vill att du och din familj ska få den bästa hjälpen om något händer. Därför gör vi nu barnförsäkringen, både Bas och Stor, ännu bättre och fyller den med mer innehåll och högre ersättningar. Här kan du läsa om förbättringarna som gör din barnförsäkring ännu tryggare. Information om förändringarna kommer även brevledes till de av Lärarförsäkringars kunder som idag har en barnförsäkring i början av vecka 51.

Större Bas än tidigare
Den gamla Barnförsäkringen Bas hade ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp. Det höjs i den nya försäkringen till 25 prisbasbelopp. Beloppet i Barnförsäkring Stor är som tidigare 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr.

Mer ekonomisk trygghet till familjen
För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjer vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gör även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Ersättning för fler diagnoser
I barnförsäkringen ingår redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lägger vi nu till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Ersättning vid läs-, skriv och räknesvårigheter
Nu ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

Kroppsskadeersättning för ungdomar
Vi kompletterar försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kr vid benbrott.

Krisstöd för hela familjen
När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökar vi nu krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Försäkra varje barn
Med de omfattande förbättringarna får du en av de allra tryggaste barnförsäkringarna på marknaden. En annan förändring i den nya barnförsäkringen är att varje barn försäkras separat. Den gäller inte för alla barn i familjen. Nuvarande försäkring som gäller för alla barn har varit enkel att teckna och billig för den som har många barn. För den som har ett barn har den däremot varit dyr eftersom premien beräknats utifrån att familjen kan bestå av flera barn.

I en försäkring som gäller för alla barn påverkas även premien betydligt mer av förbättringar i villkoren jämfört med en försäkring som gäller per barn. Skadekostnaderna blir också högre i en försäkring som gäller för flera, vilket leder till behov av ytterligare höjda premier.

Med nuvarande försäkring har vi dessutom inga uppgifter om hur gamla barnen är och kan inte avsluta försäkringen när de fyller 25 år. Det måste du göra själv och det tycker inte vi är bra service.

För att du ska kunna få en riktigt bra försäkring för det viktigaste du har så gör vi den här förändringen och försäkrar varje barn separat.

Med den nya barnförsäkringen kan vi erbjuda större trygghet, rättvisare premie, bättre service och en långsiktigt mer hållbar försäkring.

Premie

Barnets ålder 0–7 år 8–25 år
Barnförsäkring Bas 145 kr/mån 161 kr/mån
Barnförsäkring Stor 229 kr/mån 254 kr/mån


När den nya försäkringen börjar gälla
Du bestämmer själv hur snabbt du vill att dina barn ska omfattas av den nya förbättrade försäkringen. Du har fram till den 31 december 2016 på dig att byta till den nya försäkringen, därefter upphör den att gälla.

Så här enkelt flyttar du dina barn till nya försäkringen
För att dina barn ska omfattas av den förbättrade försäkringen så behöver du bara ange de barn som du vill försäkra. Det går till så här:

1. Ange namn och personnummer för de barn som du vill försäkra. Det gör du enklast på www.lararforsakringar.se/minabarn eller genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-21 09 09.

2. Den gamla försäkringen avslutas och ersätts med en ny försäkring för varje barn som du angett ska försäkras. Du som har Barnförsäkring Bas får nya Barnförsäkring Bas och du som har Barnförsäkring Stor får nya Barnförsäkring Stor.

3. Ett försäkringsbesked som visar vilka barn som är försäkrade skickas hem till dig. Dina barn omfattas av den gamla försäkringen till dess att du anger vilka barn som den nya försäkringen ska gälla för.

Du har fram till den 31 december 2016 på dig att göra detta. Därefter upphör den gamla försäkringen att gälla. Den nya barnförsäkringen kan gälla tidigast från den 1 januari 2016.

Tänk på
• När du anger de barn som den nya försäkringen ska gälla för så upphör den gamla försäkringen för alla barn. Om du har ytterligare barn som inte registrerats så omfattas de inte av någon barnförsäkring.

• Barn som föds efter att du har registrerat befintliga barn omfattas inte automatiskt av en barnförsäkring, till skillnad från den gamla försäkringen där tillkommande barn omfattades automatiskt.

• Den nya barnförsäkringen gäller precis som den gamla tills barnen fyller 25 år. Du kan därför inte registrera barn som är äldre än så.


Senast ändrat: 2015-12-10
Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/00497667?OpenDocument