Close

Så förändras dina seniorförsäkringar 2024

Nästa år sker några förändringar i Lärarförsäkringars seniorförsäkringar.

Nedan kan du se per försäkring vad som förändras från 1 januari 2024. Vi vill också kort berätta om några andra försäkringsnyheter som kan vara intressanta.

Om du vill veta vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav. 

Olycksfallsförsäkring Senior 

Olycksfallsförsäkring Senior kan ge ersättning för skador och kostnader i samband med ett olycksfall. Från årsskiftet höjs ersättningen vid dödsfall från 10 000 till 40 000 kr. Priset höjs något med 2 kr per månad.

Sjukvård vid olycksfall Senior

För att göra det enklare att använda den särskilda sjukvårdsförsäkringen för seniorer, Sjukvård vid olycksfall Senior, tog vi redan under hösten 2023 bort kravet på att ha en remiss för att använda försäkringen. Priset är oförändrat.

SeniorLiv

Priset och villkoren är oförändrade 2024.

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Försäkringsbelopp i %

Ersättning i kronor 2024

65-75 år

100 %

80 000 kr

76 år

95 %

76 000 kr

77 år

90 %

72 000 kr

78 år

85 %

68 000 kr

79 år

80 %

64 000 kr

80 år

75%

60 000 kr

81 år

70 %

56 000 kr

82 år

65 %

52000 kr

83 år

60 %

48 000 kr

84 år

55 %

44 000 kr

85 år

50 %

40 000 kr

86 år och äldre

0 %

0 kr


Diagnosförsäkring Senior

Från årsskiftet utökas Diagnosförsäkring Senior till att även inkludera ALS. Priset är oförändrat.

SparLiv Senior

Priset och villkoren är oförändrade 2024.

Livförsäkring Senior

Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 4 800 kronor till 57 300 kronor. Det betyder att ersättningsbeloppet i din livförsäkring höjs nästa år till max 114 600 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet betyder också att priset för försäkringen ökar med 20 kronor per månad nästa år till 236 kr/mån.

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Ersättning i prisbasbelopp

Ersättning i kronor 2024

- 65 år

2,00

114 600 kr

66 men inte 67 år

1,90

108 870 kr

67 men inte 68 år

1,80

103 140 kr

68 men inte 69 år

1,70

97 410 kr

69 men inte 70 år

1,60

91 680 kr

70 men inte 71 år

1,50

85 950 kr

71 men inte 72 år

1,40

80 220 kr

72 men inte 73 år

1,30

74 490 kr

73 men inte 74 år

1,20

68 760 kr

74 men inte 75 år

1,10

63 030 kr

75 men inte 76 år

1,00

57 300 kr

76 - år

0,75

42 975 kr

 

Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor

Idag har hemförsäkringen en maxersättning på 250 000 kronor för smycken. Från årsskiftet gäller det maxbeloppet även för ädelmetaller, äkta pärlor och ädelstenar.

På grund av ökade skadekostnader höjs priset för hemförsäkringen med mellan 3 och 10 %. Prishöjningen är minst för Hemförsäkring Bas och störst för Hemförsäkring Stor.

Djurförsäkringarna 

Till i år höjde vi försäkringsbeloppen i flera av djurförsäkringarna. Till nästa år höjer vi även beloppet för veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall i Hundförsäkring Bas och Kattförsäkring Bas, från 20.000 till 40.000. Veterinärvården blir allt dyrare och försäkringsbeloppen höjs för att räcka till den vård som djuren kan behöva. På grund av dyrare veterinärvård och ökat användande höjs priset för samtliga djurförsäkringar.

Två barnförsäkringar blir tre

Priset för barnförsäkringar har ökat de senaste åren till följd av att den allmänna prisnivån stigit samt ökade skadekostnader. Även priset för Lärarförsäkringars barnförsäkring höjs från årsskiftet med mellan 8 och 14 kronor per månad beroende på barnets ålder och storlek på försäkringen.

Idag erbjuder vi barnförsäkring i två storlekar, Bas och Stor. Från årsskiftet kan vi erbjuda en ny enklare försäkring med lägre ersättningsbelopp och lägre pris. Den nya försäkringen blir nya Barnförsäkring Bas. Dagens Barnförsäkring Bas byter namn till Barnförsäkring Mellan. Barnförsäkring Stor behåller sitt namn.

Den nya försäkringen kan vara ett alternativ för de som tycker att barnförsäkringen är för dyr och överväger att säga upp den.

Alla som har Lärarförsäkringars barnförsäkring får ett nytt försäkringsbesked i januari.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.