Close

Livförsäkring

En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste, de som behöver dig mest.

Fördelar med försäkringen

 • Låg premie
 • Belopp från 500 000 kr till 3 000 000 kr
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo

En livförsäkring kan till exempel göra det möjligt för din familj att bo kvar i huset eller lägenheten om något skulle hända dig. Lever du tillsammans med någon är det viktigt att ni har varsin livförsäkring så att ni skyddar familjen och den gemensamma ekonomin. Därför kan du även teckna försäkringen för make/maka eller sambo.

Du väljer själv en ersättningsnivå som passar din livssituation. Från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor.

 • Pris

  Livförsäkring 500 000 kr
  -31 år: 11 kr
  32-35 år: 14 kr
  36-41 år: 16 kr
  42-51 år: 20 kr
  52-61 år: 32 kr
  62-68 år: 50 kr

  Livförsäkring 1 000 000 kr
  -31 år: 18 kr
  32-35 år: 26 kr
  36-41 år: 34 kr
  42-51 år: 47 kr
  52-61 år: 88 kr
  62-68 år: 148 kr

  Livförsäkring 1 500 000 kr
  -31 år: 26 kr
  32-35 år: 39 kr
  36-41 år: 53 kr
  42-51 år: 75 kr
  52-61 år: 144 kr
  62-68 år: 246 kr

  Livförsäkring 2 000 000 kr
  -31 år: 33 kr
  32-35 år: 51 kr
  36-41 år: 71 kr
  42-51 år: 103 kr
  52-61 år: 200 kr
  62-68 år: 344 kr

  Livförsäkring 2 500 000 kr
  -31 år: 41 kr
  32-35 år: 64 kr
  36-41 år: 90 kr
  42-51 år: 130 kr
  52-61 år: 256 kr
  62-68 år: 442 kr

  Livförsäkring 3 000 000 kr
  -31 år: 48 kr
  32-35 år: 76 kr
  36-41 år: 108 kr
  42-51 år: 157 kr
  52-61 år: 312 kr
  62-68 år: 540 kr

  Samtliga premier är månadspremier. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

 • Vad innehåller försäkringen?

  Dödsfallskapital

  Dödsfallskapitalet betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Storleken på ersättningen väljer du själv, från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor. Försäkringsbeloppet minskar från och med 60 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga dödsfallskapitalet. Har du barn under 20 år minskar inte beloppet.

  Barnskydd

  Barnskyddet ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar. Om barnet avlider före 20 års ålder betalar försäkringen 35 000 kronor som begravningshjälp.

  Är din livskamrat medförsäkrad i livförsäkringen gäller barnskyddet fullt ut även för hans/hennes barn. Om din livskamrat inte är medförsäkrad gäller barnskyddet ändå för hans/hennes barn vid dödsfall.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Livförsäkringen kan tecknas t. o. m. 68 års ålder. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

  Livförsäkringen tecknas mot hälsodeklaration. En hälsodeklaration är ett antal frågor om din hälsa. Vill du vid ett senare tillfälle höja dödsfallskapitalet görs även det mot hälsodeklaration.

 • Så länge gäller försäkringen

  Livförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 68 år.

 • Förmånstagare

  Livförsäkringens dödsfallsersättning utbetalas till förmånstagaren. Om du inte angivit annat utbetalas ersättningen enligt ett generellt förmånstagarförordnande, vilket innebär:

  1. Make, registrerade partner eller sambo
  2. Arvingar

  Du kan även välja någon annan som förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hittar du under "Ladda ner".

 • Viktigt att veta

  Vill du vid ett senare tillfälle höja dödsfallskapitalet behöver du fylla i en ny hälsodeklaration.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Avtalnummer

  14 600

 • Frågor och svar

  • Hur vet jag hur högt försäkringsbelopp jag behöver?

   Det enklaste sättet att få ett svar för just din situation är att kontakta kundservice på 0771-21 09 09.

   Här kan du även läsa hur en av Lärarförsäkringars rådgivare resonerat angående hur man kan tänka när man väljer livförsäkringsbelopp.

  • Vad innebär barnskyddet? Kan jag ta bort det?

   Barnskyddet ger ersättning om ditt barn blir arbetsoförmöget till följd av
   sjukdom eller olycksfall. Om du har livförsäkringen innan barnet föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar. Barnskyddet innehåller också en ersättning vid dödsfall. Barnskyddet kan inte väljas bort, utan ingår i alla livförsäkringar. Att tänka på är att barnskyddet inte ersätter eller motsvarar en barnförsäkring.

  • Vad innebär förmånstagare och förmånstagarförordnande?

   En förmånstagare är kortfattat den person som försäkringen utfaller till om försäkringstagaren skulle avlida. Förmånstagarförordnandet styr vem som är förmånstagare. Om du inte valt något annat så gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Läs mer under "förmånstagare ovan" samt på blanketten "förmånstagarförordnande" under "Ladda ner".