Close

Livförsäkring

En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste, de som behöver dig mest.

Fördelar med försäkringen

 • Pris från 11 kr per månad
 • Ingen hälsoprövning
 • Du kan även försäkra make/maka eller sambo

En livförsäkring kan till exempel göra det möjligt för din familj att bo kvar i huset eller lägenheten om något skulle hända dig. Lever du tillsammans med någon är det viktigt att ni har varsin livförsäkring så att ni skyddar familjen och den gemensamma ekonomin. Därför kan du även teckna försäkringen för make/maka eller sambo.

Du väljer själv en ersättningsnivå som passar din livssituation. Från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor.

 • Fyll i din ålder
 • Dödsfallskapital

  Dödsfallskapitalet betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Storleken på ersättningen väljer du själv, från 500 000 kronor till 3 000 000 kronor. Försäkringsbeloppet minskar från och med 60 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga dödsfallskapitalet. Har du barn under 20 år minskar inte beloppet.

  Barnskydd

  Barnskyddet ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Om barnet avlider före 20 års ålder betalar försäkringen 35 000 kronor som begravningshjälp.

  Är din livskamrat medförsäkrad i livförsäkringen gäller barnskyddet fullt ut även för hans/hennes barn. Om din livskamrat inte är medförsäkrad gäller barnskyddet ändå för hans/hennes barn vid dödsfall.

 • Livförsäkringen kan tecknas t. o. m. 69 års ålder. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

  Livförsäkringen tecknas utan hälsodeklaration. Istället finns en särskild begränsning under det första året för sjukdomar och skador som fanns före anslutningen. Läs mer under rubriken Viktigt att veta.

 • Livförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år.

 • Livförsäkringens dödsfallsersättning utbetalas till förmånstagaren. Om du inte angivit annat utbetalas ersättningen enligt ett generellt förmånstagarförordnande, vilket innebär:

  1. Make, registrerad partner eller sambo
  2. Arvingar

  Du kan även välja någon annan som förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hittar du under "Ladda ner".

 • Symtomklausul
  Under de första tolv månaderna kan du inte få ersättning för skador där symtomen visat sig före anslutningen.

  Vill du höja dödsfallskapitalet kan en särskild begränsning av försäkringsskyddet gälla för det förhöjda beloppet under en begränsad tid.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14 600

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Frågor och svar

  • Det enklaste sättet att få ett svar för just din situation är att kontakta kundservice på 0771-21 09 09.

   Här kan du även läsa hur en av Lärarförsäkringars rådgivare resonerat angående hur man kan tänka när man väljer livförsäkringsbelopp.

  • Barnskyddet ger ersättning om ditt barn blir arbetsoförmöget till följd av sjukdom eller olycksfall. Om du har livförsäkringen innan barnet föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar. Barnskyddet innehåller också en ersättning vid dödsfall. Barnskyddet kan inte väljas bort, utan ingår i alla livförsäkringar. Att tänka på är att barnskyddet inte ersätter eller motsvarar en barnförsäkring.

  • En förmånstagare är kortfattat den person som försäkringen utfaller till om försäkringstagaren skulle avlida. Förmånstagarförordnandet styr vem som är förmånstagare. Om du inte valt något annat så gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Läs mer under "förmånstagare ovan" samt på blanketten "förmånstagarförordnande" under "Ladda ner".