Close

Om oss

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse. Vi finns enbart till för att hjälpa dig som lärare med dina försäkrings- och pensionsfrågor.

Så funkar Lärarförsäkringar

Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar till lärarna. Vi förmedlar idag försäkringar upphandlade via Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar. Vi tar hand om all administration kring försäkringarna förutom skadereglering som sköts av försäkringsgivarna. Men vi finns givetvis vid din sida som stöd i processen.

Sedan starten har mer än 265 000 lärare anslutit sig till våra försäkringar. Tillsammans har våra kunder drygt 900 000 försäkringar hos oss. Det är en stor och stark grupp vilket ger förmånliga premier och villkor.

På vår hemsida ger vi inga råd utan endast översiktlig information. Däremot kan du som är medlem få råd om du kontaktar vår kundservice eller våra pensionsrådgivare.

Vill du som är kund vända dig till tillsynsmyndighet, registreringsmyndighet eller det bolag förmedlaren är anknuten till för att exempelvis kontrollera förmedlaren så finner du kontaktuppgifter nedan.

Lärarförsäkringars mission

"Alla Sveriges lärare ska vara rätt försäkrade och ha gjort medvetna pensionsval".

Att vara rätt försäkrad innebär att du ska ha det försäkringsskydd som din livssituation kräver. Varken mer eller mindre. De betyder att vi lika gärna berättar vilka försäkringar du behöver som vilka du faktiskt inte behöver.

Grundtrygghet är en förutsättning för att kunna leva livet. Syftet med vår verksamhet är att ta hand om dina försäkrings- och pensionsfrågor så att du kan lägga en del oro åt sidan och leva livet. Här och nu. Idag och imorgon.

Kontaktuppgifter försäkringsgivare

Folksam, 106 60 Stockholm, 0771-950 950, www.folksam.se, skicka e-post.

Sveland Djurförsäkringar, Box 199, 221 00 Lund, 046-276 92 00, www.sveland.sedjur@sveland.se.

Bliwa, Fleminggatan 18 103 02 Stockholm, 08-696 22 80, www.bliwa.se

Kontaktuppgifter tillsynsmyndigheter 

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se.

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se.

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se, konsumentverket@konsumentverket.se.

Om du inte är nöjd

Klicka här för att läsa mer om vår klagomålshantering.

Försäkringsförmedlare

Svenska Lärarförsäkringar AB är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar.

För närmre beskrivning av vilka liv- och försäkringsklasser som förmedlas, se Bolagsverkets näringslivsregister.

Vi har även tillstånd för pensions- och sparanderådgivning från Finansinspektionen (försäkringsförmedling samtliga livförsäkringsklasser). Detta tillstånd är också är registrerat hos Bolagsverket. Våra pensionsrådgivare har tillstånd från Finansinspektionen och är licensierade av InsureSec. Se Insuresecs förmedlarregister.

Organisationsnummer
556431-9332

Personuppgifter och GDPR
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer här.

Ansvarsförsäkring

En försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och med omsorg ta till vara kundens intressen. Försäkringsdistributören ska handla hederligt, rättvist och professionellt. Om försäkringsförmedlare inte gör detta och uppsåt eller oaktsamhet kan bevisas ha orsakat ren förmögenhetsskada så föreligger ett skadeståndsansvar. Den som  vill göra anspråk på skadestånd ska underrätta förmedlaren om detta inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

För den förmedling som sker som anknuten försäkringsförmedlare ansvarar det försäkringsbolag som förmedlaren är anknuten till. Se ”Kontaktuppgifter försäkringsgivare” för uppgift om vilka bolag som Lärarförsäkringar är anknutna till. För den förmedling som sker genom tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkringsförmedling finns en ansvarsförsäkring via If skadeförsäkring (organisationsnummer 516401-8102). Kontaktuppgifter till If skadeförsäkring är: Adress: Barks väg 15, 106 60 Bergshamra, Stockholm. Telefon: 0771 – 43 00 00. Webbplats: www.if.se

Kund kan vända sig direkt till försäkringsbolaget för att anmäla ansvarsförsäkringsskada.

Finansiering

Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom ersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna. Det blir inte dyrare för dig att vända dig till oss som förmedlare. Av den ersättning som Lärarförsäkringar får går ingen ersättning direkt vidare till våra enskilda medarbetare. Våra medarbetare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande utan eventuellt överskott används för att förbättra servicen till dig som kund.

De flesta av våra kunder betalar för de försäkringar de har genom Lärarförsäkringar tillsammans med medlemsavgiften. Det är en kostnadseffektiv hantering som bidrar till att hålla kostnaderna för administrationen nere. Du som med hjälp av våra rådgivare startar ett sparande hos Folksam eller Nordnet betalar däremot för de försäkringarna direkt till dem.

Den ersättning som Lärarförsäkringar erhåller som anknuten försäkringsförmedlare kallas för administrationsersättning: Det finns tre typer av upplägg för administrationsersättning 2021; 1) För vissa försäkringar får vi en fast summa från 0 kr till 428 kr/försäkring och år 2) för en försäkring får vi 5% av premien och 3) för några utvalda produkter får vi ingen administrationsersättning i kronor eller i viss procent av premien utan kan på egen hand besluta vilket påslag som krävs för att täcka våra kostnader över tid, idag är det en fast summa på 0 kr till 360 kr/försäkring och år.

Ersättning vid förmedling av sparandeprodukter:

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam får vi en ersättning som beräknas utifrån varje insättning multiplicerat med 3 % (sk premieprovision). Årligen får vi en ersättning på kapitalvärdet multiplicerat med 0,1 % (sk beståndsvårdsersättning).

Om du före den 1 feb 2018 har startat ett eget sparande hos Folksam där vi fått en ersättning så kallat up-front och sedan avslutar ditt sparande inom 36 månader räknat från den månaden då du startade sparandet får vi betala tillbaka ersättning till försäkringsbolaget. Detta kallas att vi har ett annullationsansvar.

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB får vi ingen ersättning eftersom det är du själv som vänder dig till Nordnet och startar sparandet. Vi lämnar inte någon förmedlingsfullmakt till Nordnet och kan därför inte svara dig på några specifika frågor om det sparande som du sedan har hos dem. Om du väljer att placera ditt tjänstepensionssparande i Lärarfonder får vi 300 kr i ersättning rån Folksam fondförsäkringsaktiebolag för den service vi ger till dig i samband med detta. Vi får även motsvarande ersättning om vi ger dig service i samband med flytt av ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Press

Fredrik Stanser, kommunikationschef

Telefon: 08-442 87 13
Mobil: 070-810 11 06
E-post: fredrik.stanser@lararforsakringar.se

 

Lediga jobb

Just nu finns två lediga tjänster.

Försäkringsrådgivare
Pensionsrådgivare