Close

Om oss

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse. Vi finns enbart till för att hjälpa dig som lärare med dina försäkrings- och pensionsfrågor.

Så funkar Lärarförsäkringar

Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar till lärarna. Vi förmedlar idag försäkringar upphandlade via Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkringar. Vi tar hand om all administration kring försäkringarna förutom skadereglering som sköts av försäkringsgivarna. Men vi finns givetvis vid din sida som stöd i processen.

Sedan starten har mer än 265 000 lärare anslutit sig till våra försäkringar. Tillsammans har våra kunder drygt 900 000 försäkringar hos oss. Det är en stor och stark grupp vilket ger förmånliga premier och villkor.

På vår hemsida ger vi inga råd utan endast översiktlig information. Däremot kan du som är medlem få råd om du kontaktar vår kundservice eller våra pensionsrådgivare.

Vill du som är kund vända dig till tillsynsmyndighet, registreringsmyndighet eller det bolag förmedlaren är anknuten till för att exempelvis kontrollera förmedlaren så finner du kontaktuppgifter nedan.

Lärarförsäkringars mission

"Alla Sveriges lärare ska vara rätt försäkrade och ha gjort medvetna pensionsval".

Att vara rätt försäkrad innebär att du ska ha de det försäkringsskydd som din livssituation kräver. Varken mer eller mindre. De betyder att vi lika gärna berättar vilka försäkringar du behöver som vilka du faktiskt inte behöver.

Grundtrygghet är en förutsättning för att kunna leva livet. Syftet med vår verksamhet är att ta hand om dina försäkrings- och pensionsfrågor så att du kan lägga en del oro åt sidan och leva livet. Här och nu. Idag och imorgon.

Kontaktuppgifter försäkringsgivare

Folksam, 106 60 Stockholm, 0771-950 950, www.folksam.se, skicka e-post.

Sveland Djurförsäkringar, Box 31 281 21 Hässleholm, 0451-38 30 00, www.sveland.sedjur@sveland.se.

Trygg-Hansa, Fleminggatan 18 106 26 Stockholm, 0771-111110, www.trygghansa.se

Kontaktuppgifter tillsynsmyndigheter 

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se.

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se.

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se, konsumentverket@konsumentverket.se.

Om du inte är nöjd
Klicka här för att läsa mer om vår klagomålshantering.

Försäkringsförmedlare

Svenska Lärarförsäkringar AB är registrerat hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkringar.

Lärarförsäkringar är anknuten förmedlare till vissa liv- och skadeförsäkringsklasser. Vi har tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkringsförmedling registrerat hos Bolagsverket. Våra rådgivare har tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkringsförmedling.

För närmre beskrivning av vilka försäkringsklasser och bolag se Bolagsverkets näringslivsregister.

Organisationsnummer
556431-9332

Ansvarsförsäkring

En försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och med omsorg ta till vara kundens intressen. Försäkringsdistributören ska handla hederligt, rättvist och professionellt. Om försäkringsförmedlare inte gör detta och uppsåt eller oaktsamhet kan bevisas ha oraskt ren förmögenhetsskada så föreligger ett skadeståndsansvar. Den som  vill göra anspråk på skadestånd ska underrätta förmedlaren om detta inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

För den förmedling som sker som anknuten försäkringsförmedlare ansvarar det försäkringsbolag som förmedlaren är anknuten till. Se ”Kontaktuppgifter försäkringsgivare” för uppgift om vilka bolag som Lärarförsäkringar är anknutna till. För den förmedling som sker genom tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkringsförmedling finns en ansvarsförsäkring via Folksam Ömsesidig sakförsäkring. För kontaktuppgifter till Folksam, se ”Kontaktuppgifter försäkringsgivare”.

Kund kan vända sig direkt till försäkringsbolaget för att anmäla ansvarsförsäkringsskada.

Finansiering

Verksamheten finansieras inte genom medlemsavgiften utan genom en förmedlingsersättning och provision från försäkringsgivarna. Det är en ersättning för att vi tar hand om rådgivning, administration och service kring försäkringarna.

Våra anställda har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande, eventuell vinst används för att förbättra servicen till dig som medlem.

Press

Fredrik Stanser, kommunikationschef

Telefon: 08-442 87 13
Mobil: 070-810 11 06
E-post: fredrik.stanser@lararforsakringar.se

 

Lediga jobb

Just nu söker vi en IT-projektledare.

Läs mer