Close

Pensionssystemet

Din pension består av olika delar. Dels av allmän pension och dels av tjänstepension från arbetsgivaren. Du kanske även har ett eget pensionssparande. Tillsammans utgör dessa delar din totala pension.

Allmän pension (enligt lag)

Varje år avsätts en del som motsvarar 18,5% av lönen till den allmänna pensionen (endast på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp/år). Av dessa går 16% till inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen.

Premiepensionen är den del av den allmäna pensionen som du själv kan påverka genom val av fonder på Pensionsmyndighetens webbplats.

Där kan du även läsa mer för att se vilka fonder som passa dig. Om du inte gör något eget val placeras din premiepension i Statens årskullsförvaltningsalternativ AP7Såfa.

Tjänstepension (från arbetsgivaren)

Beroende på vilket kollektivavtal du tillhör avsätter arbetsgivaren en del av din lön till din framtida pension.

Om du är kommunalt anställd omfattas du av tjänstepensionsavtalet KAP-KL och då avsätts 4,5 % av din lön. Du väljer själv hur den pensionen ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell förvaltning och fondförvaltning. Hos din valcentral väljer du vilket bolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja om du vill ha återbetalningsskydd eller inte.

Du kan ladda ner eller skicka efter valblankett från din valcentral:
Pensionsvalet eller Valcentralen. 

Om du tillhör tjänstepensionsavtalet KAP-KL och inte gör något val placeras tjänstepensionen i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA .

Du har också möjlighet att flytta ditt intjänade pensionskapital inom avtalsområdet från ett bolag till ett annat valbart bolag. Läs mer om flytträtten.

Är du kommunalt anställd lärare och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp får du ytterligare en pensionsdel där egna val inte är möjliga.

Om du är privat anställd kan du läsa mer om din tjänstepension på mintrygghet.se. Dina val registrerar du som tillhör tjänstepensionsplanen ITP hos din valcentral Collectum.

Är du statligt anställd kan du läsa mer om din tjänstepension PA-16 på mintrygghet.se. Dina val registrerar du hos din valcentral SPV.

Eget sparande till pensionen

Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan det vara aktuellt att komplettera detta med ett eget pensionssparande. Du kan pensionsspara i pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller direkt i fonder.

Kontakta våra rådgivare om du vill se över ditt behov av ett eget pensionssparande.

Mer information om pensionssystemet finns också på mintrygghet.se