Close

Pension & sparande

Har du funderat på livet efter arbetslivet? Som en del av din medlemsservice hjälper vi dig med dina pensionsfrågor.

Om vår rådgivning

Så fungerar rådgivningen samt de lagar och regler som styr verksamheten.

Flytträtt

Sedan den 1 september 2014 kan du välja att flytta ditt pensionskapital.

Lärarfonder

Du som är kommunalt anställd kan välja Lärarfonder för din tjänstepension.