Close

Hemförsäkring

Hem ljuva hem. Mitt hem är min borg. Borta bra men hemma bäst...

Fördelar med försäkringen

 • Enkelt med obegränsat lösöresskydd
 • 60 dagar reseskydd ingår
 • Juridisk rådgivning och skydd vid ID-stöld

Hemförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Mellan och Stor. I alla tre ingår obegränsat lösöre som gör att du aldrig behöver räkna ut och uppge värdet på dina saker. Det betyder att du aldrig riskerar att vara varken under- eller överförsäkrad. De ger dig också ett personligt skydd om du till exempel skulle råka skada andra personer eller deras egendom, om du blir överfallen eller indragen i en rättstvist eller råkar ut för något på resan.

I Hemförsäkring Mellan och Hemförsäkring Stor ingår Allrisk som innebär ett skydd om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse – till exempel spiller kaffe i datorn eller tappar din mobiltelefon i marken.

Om du bor i en bostadsrätt så behöver du en bostadsrättsförsäkring för skador som kan uppstå på den fasta inredningen i din lägenhet. Bor du i villa behöver du en villaförsäkring.

 • Fyll i din ålder
  Fyll i ett postnummer, endast siffror
 • Bas
  Mellan
  Stor

  Jämför hemförsäkringar

  Bas
  Mellan
  Stor

  Egendomsskydd för lösöre

  Fullvärde.

  Egendomsskyddet gäller för ett stort antal skadehändelser. Nedan beskriver vi några av de vanligaste.

  Brand, blixt, explosion

  • Skador på saker i hemmet som beror på att hela eller delar av hemmet skadas av en brand, att blixten slår ner eller något exploderat.
  • Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras.

  Läckage

  • Skador på saker som beror på läckage från badrum.
  • Skador på saker som uppstår om akvariet går sönder och läcker
  vatten.
  • Extra kostnader som uppstår om bostaden inte kan användas när
  den repareras

  Inbrott, stöld och skadegörelse

  • Saker som stulits vid ett inbrott i hemmet, bilen eller annan låst plats såsom förråd. Med vissa begränsningar för stöldbegärlig egendom som t.ex. pengar.

  Rån eller stöld

  • Om du blir rånad – sakerna som du blev av med och i vissa fall kan du även få överfallsersättning.
  • Om du blir bestulen på saker som du har med dig – men bara om gärningsmannen rycker till sig egendomen inom ditt räckhåll på ett sätt så att du omedelbart upptäcker stölden.
  • Saker som du har med dig. Extra omfattande skydd i Hemförsäkring Mellan och Stor. Begränsning för stöldbegärlig egendom såsom mobiltelefoner i Hemförsäkring Bas.

  När naturen ställer till det

  • Skador på saker i hemmet som beror på storm, hagel, snötryck, översvämning eller av ett vilt djur som tagit sig in i hemmet.

  Reseskydd

  Reseskyddet gäller under resans 60 första dagar oavsett vart i världen du reser. Stöld av och vissa andra skador på ditt resgods ingår. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan.

  Om någon av de försäkrade blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall under resan betalas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, mediciner med mera. Vid sjukdom ersätts kostnader för vård i längst 60 dagar, vid olycksfall i längst 3 år. Om ett olycksfall leder till invaliditet eller dödsfall lämnas också ersättning.

  Andra kostnader som du kan få ersättning för är outnyttjad resekostnad, merkostnader för kost, logi och hemresa, förseningar med mera.

  Vissa undantag finns. Bland annat ersätts inte kostnader för vistelse på hälsocenter och liknande eller kostnader som du kan få ersatta från annat håll.

  Ansvarsförsäkring

  Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Då utreder vi skadeståndsskyldigheten och betalar det skadestånd som du blir skyldig att betala. Försäkringen gäller för privatlivet och täcker alltså inte händelser i samband med yrkesverksamhet. Det finns fler begränsningar, till exempel gäller inte försäkringen om du blir skadeståndsskyldig mot någon medförsäkrad. Ansvarsförsäkringen täcker skadestånd på högst 5 miljoner kronor.

  Rättsskyddsförsäkring

  Rättskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång. Rättsskyddet gäller dock inte för tvister som enbart kan prövas av länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt eller hyresnämnd. Vissa tvister är undantagna, till exempel skilsmässotvister.

  Överfallsskydd

  Om du blir utsatt för våld (misshandel, överfall, våldtäkt) kan du få ersättning för dina personskador. Ersättning efter ett överfall kan lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Vid våld i nära relation kan vi även ersätta akuta merkostnader som uppstår till följd av att du tvingas lämna hemmet. Det finns undantag i skyddet, bland annat om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas. Högsta ersättningsbeloppet är 1 000 000 kr.

   

  ID-stöld

  En identitetsstöld kan innebära att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Försäkringen hjälper dig att dygnet runt få hjälpa att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

   

  Juridisk rådgivning

  Om du behöver juridisk rådgivning får du upp till fem timmar med juridisk rådgivning.

  Allrisk

  • Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse
  – till exempel spiller kaffe i datorn eller tappar kameran i marken.
  • Upp till 40 000 kr.
  Dessutom för dig som 65 år eller äldre
  – ingen självrisk på egendomsskador vid rån och överfall
  – ersättning för kontanter upp till 3 000 kr
  – ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel

  Allrisk - Extra

  • Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.
  • Upp till 80 000 kr – kontanter upp till 3 000 kr.
  • Ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel.
  • Överfallsskyddet gäller utan självrisk.

  Resklar

  Resklar gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen under de första 60 resdagarna.

  • Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom. Vissa begränsningar finns, bland annat för sjukdom som inte är akut.

  • Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och skadetillfälle.

  • Om du hyr bil under resa, i Sverige eller utomlands, som är tänkt att vara i mer än två dygn, och det inträffar en skada kan ersättning lämnas för självrisken med upp till 10 000 kronor vid maximalt två skadetillfällen per försäkringsår.

  • Om du inte kan använda skid-, golf eller dykutrustning som du har med dig på resan på grund av försening, stöld eller skadegörelse kan du få ersättning med 500 kronor per person och dag för att hyra likvärdig utrustning, max 2 000 kronor per person.

  • Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller olycksfall lämnas ersättning i dagsandelar av resans pris.

  • Om det allmänna färdmedel du ska resa med, till exempel flyg, försenas mer än 6 timmar lämnas ersättning med 600 kronor och därefter med ytterligare 600 kronor för var tolfte timme. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person.

  • Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utnyttja evenemangsbiljetter till t ex konsert-, teater – eller idrottsbiljett kan ersättning lämnas med biljettkostnaden om den överstiger 300 kronor, högsta ersättning är 5 000 kronor per försäkring.

  Halverad självrisk

  I Hemförsäkring Stor halveras självrisken för dina saker till 900 kronor (ordinarie självrisk är 1 800 kr).

  Nyvärde på hemelektronik i 4 år

  Med Hemförsäkring Stor slipper du åldersavdrag för hemelektronik som är yngre än fyra år. Gäller dock inte kamera, mobil eller bärbar musikspelare.

 • Hemförsäkringen omfattar alla i ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta i din bostad – förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de 60 första resdagarna.

  Försäkringen gäller för din lösa egendom som är avsedd för privat bruk. Den gäller också för saker som ni hyrt eller lånat för privat bruk. Vissa saker är dock undantagna, t. ex. byggnader, bilar och båtar. För sådana saker måste du ha speciella försäkringar.

 • Egendom på annan plats än i bostaden

  Bas 40 000 kr, Mellan och Stor 80 000 kr

  Cykel

  20 000 kr

  Tvätt i tvättstuga

  5 000 kr

  Egendom förvarad i bil

  2 000 kr

  Kontanter

  3 000 kr

  Kontanter på resa med flera medförsäkrade

  6 000 kr

  Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar

  10 000 kr

  Smycken, ädelmetaller, äkta pärlor och ädelstenar

  250 000 kr

  Brygga och uthus på annans mark

  60 000 kr

  Fast inredning som du äger och har bekostat

  60 000 kr

  Inglasad balkong

  60 000 kr

  Ansvarsförsäkring

  5 000 000 kr

  Rättsskyddsförsäkring

  300 000 kr

  Överfallsskydd

  1 000 000 kr

 • Om du behöver juridisk rådgivning så kan du som är medlem och har Lärarförsäkringars hemförsäkring få upp till fem timmar kostnadsfri juridisk rådgivning. Behöver du sedan ytterligare rådgivning får du den till ett rabatterat pris. Den juridiska rådgivningen sker genom Familjens Jurist och du kan exempelvis få hjälp med familje- och arvsrätt eller konsumentköplagen. För att boka juridisk rådgivning så kontaktar du Familjens Jurist på telefon 0770-339390.

 • Begränsningar och aktsamhetskrav

  Vissa begränsningar och aktsamhetskrav finns när det gäller egendomsskyddet. Bland annat gäller speciella regler för stöldbegärlig egendom (kameror, mobiltelefoner m.m.) och för kontanter, värdehandlingar och frimärken. Tänk på att vara aktsam – lås dörrar när du går hemifrån och lämna inte värdesaker obevakade.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

  Hur värderas egendom?

  För att du ska få full ersättning är det viktigt att du dokumenterar vad som finns i hemmet. Du kan t.ex. fotografera, skriva inventarielista, spara kvitton och ordna värderingsintyg (för särskilt värdefulla saker). Förvara alltid denna dokumentation någonstans utanför hemmet.

  Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Folksam har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom. Lös egendom värderas med utgångspunkt från marknadsvärdet vid skadetillfället (vad det kostar att köpa en likadan egendom i samma skick som den skadade).

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14600

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Grundsjälvrisken är 1 800 kronor. För Hemförsäkring Stor är självrisken 900 kr. Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 % av kostnaden, dock lägst 1 800 kronor.

 • Det finns situationer som kräver lite extra skydd. För några av dessa situationer finns våra tilläggsförsäkringar.

  Förutom Resklar, som är självriskfri, gäller samma grundsjälvrisk som hemförsäkringen, det vill säga 1 800 kronor.

  Resklar

  Ingår i Hemförsäkring Stor. Kan också tecknas som tillägg till Bas och Mellan.

  Resklar gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen under de första 60 resdagarna. Försäkringen innehåller avbeställningsskydd och ersättningsresa.

  Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom som gör att du rimligen inte kan genomföra resan. Vissa begränsningar finns, bland annat för sjukdom som inte är akut.

  Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden. Högsta ersättning är 40.000 kronor per person och skadetillfälle.

  Pris som tillägg till Hemförsäkring Bas eller Mellan:
  1 person i hushållet: 325 kr/år
  2 personer i hushållet: 415 kr/år
  3 personer eller fler i hushållet: 492 kr/år

  Bostadsrättsförsäkring

  Bostadsrättsförsäkring ersätter skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse, som inte täcks av den vanliga hemförsäkringen. Du kan få upp till 200 000 kronor i ersättning för varje skada och självrisken är 1 800 kronor. Ersättning kan betalas ut för skador på egendom i lägenheten och tomtmark som du enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har underhållsansvar för, samt för skador på fast inredning som du själv bekostat och skador på inglasad balkong och altan.

  Pris: 41 kr/mån eller 39 kr/mån om du har säkerhetsdörr, gallergrind eller larm.

 • Frågor och svar

  • Både cykel och cykelkärra ska vara låsta med en av oss godkänd låsanordning. Lås alltid cykeln med ett SSF-godkänt lås. Läs mer om vilka cykellås som är godkända hos Stöldskyddsföreningen. Vanligtvis vet cykelhandlarna vilka lås som är godkända. För bästa säkerhet så bör cykeln ha både ett fast lås och vara låst med kedja, eller liknande, i ett fast föremål.

  • För elcykel gäller att motorn endast får förstärka kraften från tramporna och inte får ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h. Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.

  • Börja med att anmäla flytt till Skatteverket. Här finner du blankett.

   Flyttar du från en hyresrätt till en annan hyresrätt räcker det med att du gör en anmälan om flytt till Skatteverket.

   Om du byter bostadsform, t.ex. från hyresrätt till bostadsrätt så är det viktigt att se över så att du får rätt försäkringsskydd. Flyttar du till bostadsrätt eller villa så behövs det i de allra flesta fall en tilläggsförsäkring för detta. Bor du i hyresrätt så står hyresvärden för kostnader för t.ex. läckage, trasig kyl och liknande. Om du äger din lägenhet eller hus så ansvarar du själv för detta och behöver komplettera med antingen Bostadsrättsförsäkring eller Villaförsäkring.

  • Först och främst så bör du ha en hemförsäkring. Alla Lärarförsäkringars hemförsäkringar innehåller ett reseskydd som gäller under resans 60 första dagar oavsett vart i världen du reser, med vissa undantag för exempelvis platser där krigstillstånd råder. I Lärarförsäkringars Hemförsäkring stor ingår ett ännu mer omfattande skydd vid resa, bland annat avbeställningsskydd.

   Läs mer om inför resan
  • I alla våra hemförsäkringar ingår möjligheten att kostnadsfritt medförsäkra inneboende flyktingar. Om du delar ditt hem med flyktingar i behov av bostad så kontakta oss på telefon 0771-21 09 09 så hjälper vi dig att registrera dem.

  • Just nu utfärdas inte reseintyg för Ryssland, Belarus eller Iran. För övriga länder så kontakta vår kundservice på 0771-21 09 09 så hjälper de dig med intyget. Du kan även beställa det genom att fylla i vårt beställningsformulär.

   Beställ reseintyg
  • Du behöver inte ta med dig något för att försäkringen ska gälla, men vi rekommenderar att du tar med dig ett resebevis med kontaktuppgifter dit du kan höra av dig om något skulle hända samt översiktlig information för dig och exempelvis behandlande läkare om vad försäkringen omfattar på både svenska och engelska.

  • Hemförsäkringen försäkrar ditt lösöre, alltså dina saker, såsom möbler, kläder eller till exempel en tv-apparat. Villaförsäkringen försäkrar själva byggnaden, alltså exempelvis väggar, golv och tak. Bor du i en villa som du äger behöver du alltså normalt både hemförsäkring och villaförsäkring.

   Läs mer om villaförsäkring
  • Här kan du läsa mer om vad som gäller både hemma och under resan: Corona: Vanliga frågor och svar

  • Om du ska resa till Italien för att åka skidor eller utföra annan utförsåkning är det viktigt att du tar med dig ett så kallat reseintyg som bekräftar att du har en ansvarsförsäkring som gäller för skidåkning.

   Om du har hemförsäkring hos Lärarförsäkringar så ingår ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring och du beställer reseintyg via kundservice.

   Beställ reseintyg