Close

Ett brett utbud av medlemsförsäkringar

Livet förändras och det gör också ditt behov av försäkringar. 

Köp försäkringar

Här kan du se ditt pris samt köpa alla våra försäkringar.

Sjukförsäkring

Minskar inkomstbortfallet om du blir sjukskriven länge.

Olycksfallsförsäkring - fritid

Med en olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd även för tiden utanför arbetet.

Livförsäkring

En livförsäkring skyddar dina närmaste om något skulle hända dig.