Close

Idag 2 april har vi stängt i telefon från klockan 14.15 p.g.a. utbildning.

Produkter

Sparande till pensionen

Vid behov av att börja spara till pensionen rekommenderar vi Folksams kapitalförsäkring med traditionell förvaltning eller Nordnets kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå.

Rekommendation avgörs utifrån din vilja att ta risk, placeringstid, kunskap och erfarenhet.

Vid sparande i en kapitalförsäkring rekommenderar vi ett sparande i minst 5 till 10 år eftersom de olika produkterna innehåller återköpsavgifter om du vill ta ut pengarna tidigare än så.

Läs mer om kapitalförsäkring med fondförvaltning

Läs mer om Folksams kapitalförvaltning med traditionell förvaltning
Läs mer om Nordnets kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå

Med ett eget kompletterande pensionssparande i en kapitalförsäkring betalar du ingen reavinstskatt. Istället betalar du en årlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt. Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Övrigt målsparande

Vid målsparande rekommenderar vi Nordnets kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå, Folksams kapitalförsäkring med traditionell förvaltning eller Folksams kapitallivränta med traditionell förvaltning.

Rekommendation avgörs utifrån din vilja att ta risk, placeringstid, kunskap och erfarenhet.

Vid sparande på lite kortare sikt till något som ligger några år framåt i tiden, såväl som målsparande på längre sikt med minst 5-10 års sparhorisont så rekommenderar vi Nordnets kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå.

Läs mer om Nordnets kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå

Om du inte vill spara i en försäkring med fondförvaltning rekommenderar vi ett målsparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Det är då viktigt att beakta att det bör vara ett målsparande på minst 10 år eftersom återköpsavgifter blir aktuella om du vill ta ut pengarna tidigare än så.

Läs mer om Folksams kapitalförvaltning med traditionell förvaltning

Du kan också ha ditt målsparande i Folksams kapitallivränta med traditionell förvaltning om din totala försäkringstid kommer vara 10 år men du vill ha möjlighet att börja ta ut pengar redan efter fem år.

Läs mer om Folksams kapitallivränta med traditionell förvaltning

Med ett målsparande i kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå, kapitalförsäkring med traditionell förvaltning eller kapitallivränta med traditionell förvaltning betalar du ingen reavinstskatt. Istället betalar du en årlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt. Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Allmän pension

Om vi kommer fram till att det sparande du har inte är anpassat för dina behov rekommenderar vi Lärarfonder, fonderna i Folksams utbud eller AP7Såfa. 

Rekommendationen avgörs utifrån din vilja att ta risk, placeringstid, kunskap och erfarenhet

Läs mer om Lärarfonder

Läs mer om Folksams premiepensionsutbud

AP7Såfa

Tjänstepension KAP-KL

Om vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val eller ett omval för din tjänstepension KAP-KL rekommederar vi Lärarfonderna för fondförvaltning eller KPA för traditionell förvaltning.

Rekommendation avgörs utifrån din vilja att ta risk, placeringstid, kunskap och erfarenhet.

Läs mer om Lärarfonder

Läs mer om KPA

Övriga försäkringar

Om du behöver utöka ditt sjuk- eller efterlevandeskydd, eller ditt övriga försäkringsskydd rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar upphandlat och tillhandahåller som anknuten försäkringsförmedlare.

Läs mer om det utbud som Lärarförsäkringar erbjuder