Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Produkter

Sparande till pensionen

Vid behov av att börja spara till pensionen rekommenderar vi Folksams kapitalförsäkring med traditionell förvaltning eller Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder.

Läs mer om Folksams kapitalförvaltning med traditionell förvaltning
Läs mer om Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder

Din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden avgör vilken försäkring och placering som vi rekommenderar dig.

Med ett eget kompletterande pensionssparande i en kapitalförsäkring betalar du ingen reavinstskatt. Istället betalar du en årlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt. Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Övrigt målsparande

Vid målsparande rekommenderar vi Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder eller Folksams kapitalförsäkring med traditionell förvaltning.

Vid målsparande på både kort och lång sikt så kan du få Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder rekommenderad.

Läs mer om Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder

Vi kan också rekommendera ett målsparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Det är då viktigt att beakta att det bör vara ett målsparande på minst 10 år eftersom återköpsavgifter blir aktuella om du vill ta ut pengarna tidigare än så.

Läs mer om Folksams kapitalförvaltning med traditionell förvaltning

Din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden avgör vilken försäkring och placering som vi rekommenderar dig.

Med ett målsparande i kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå, och kapitalförsäkring med traditionell förvaltning betalar du ingen reavinstskatt. Istället betalar du en årlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt. Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Tjänstepension KAP-KL

Om vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val eller ett omval för din tjänstepension KAP-KL rekommederar vi Lärarfonderna för fondförvaltning eller KPA för traditionell förvaltning.

De råd du får har sin utgångspunkt i din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden.

Läs mer om Lärarfonder

Läs mer om KPA

Tjänstepension ITP

Om vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val eller ett omval för din tjänstepension ITP rekommenderar vi SPP för fondförvaltning eller Alecta för traditionell förvaltning.

De råd du får har sin utgångspunkt i din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden.

Läs mer om SPP

Läs mer om Alecta

Övriga försäkringar

Om du behöver utöka ditt sjuk- eller efterlevandeskydd, eller ditt övriga försäkringsskydd rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar upphandlat och tillhandahåller som anknuten försäkringsförmedlare.

Läs mer om det utbud som Lärarförsäkringar erbjuder