Close

Fritidshusförsäkring

Även fritidshuset måste tas väl om hand. På landet vill man ju bara ha det lugnt och okomplicerat. 

Fördelar med försäkringen

 • Skydd vid bland annat brand, översvämning och naturskador
 • Täcker skador som uppstått av strömavbrott
 • Med Fritidshusförsäkring Stor får du även skydd om huset drabbas av hussvamp

En ganska vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen även omfattar själva huset eller fritidshuset. Hemförsäkringen är ett skydd för dina saker, för dig själv och din familj. Du som har villa, radhus eller fritidshus behöver en villa- eller fritidshusförsäkring för byggnaden och tomten. Fritidshusförsäkringen finns som Bas och Stor.

 • Kontakta oss för prisuppgift, antingen genom att fylla i vår digitala offert fritidshusförsäkring online, alternativt telefon 0771-21 09 09.

 • Bas
  Stor

  Jämför Bas och Stor

  Bas
  Stor

  Egendomsskydd för byggnader och tomt

  Fullvärde vid: stöld och skadegörelse, brand, blixt med mera, läckage, översvämning, storm, hagel, snötryck, andra naturkatastrofer (lavin med mera), skador orsakade av vilda djur, hushållsmaskiner, installationer, glasrutor, vissa trafikskador, hyresbortfall.

  Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur (t. ex. getingar och råttor) samt skydd mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter. Servicen ingår utan kostnad. Skadeanmälan görs till Anticimex. Högsta ersättning är 4 000 000 kr.

  Ansvarsförsäkring

  Lämnar ersättning för sak eller personskada som du orsakat genom oaktsamhet. Max 5 000 000 kr.

  Rättskyddsförsäkring

  Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist, dock inte för tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel fastighetsbildningsmyndighet. Max 200 000 kr.

  HusExtra

  Gäller för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts av din vanliga villaförsäkring. Exempel på skador som kan ersättas är vatten eller färg som spills ut på golv, stötskador på golv och vägg och skador genom snötryck på altan- och balkongtak.

  Max 150 000 kr. Åldersavdraget är begränsat till 20 000 kr. HusExtra ersätter även den förhöjda självrisken på översvämningsskador.

  Skadedjurs- och hussvampsförsäkring

  Skadedjursförsäkringen utökas med ett skydd mot hussvamp. Vid angrepp av äkta hussvamp gäller försäkringen med fullvärde.

  Nyvärdesskydd för hushållsmaskiner

  Du slipper åldersavdrag för hushållsmaskiner som är yngre än fyra år.

 • Egendomsskydd för byggnader och tomt
  Fullvärde vid: stöld och skadegörelse, brand, blixt med mera, läckage, översvämning, storm, hagel, snötryck, andra naturkatastrofer (lavin med mera), skador orsakade av vilda djur, hushållsmaskiner, installationer, glasrutor, vissa trafikskador, hyresbortfall.

  Skadedjursförsäkring 
  Sanering av skadedjur (t. ex. getingar och råttor) samt skydd mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter. Servicen ingår utan kostnad. Skadeanmälan görs till Anticimex. Högsta ersättning är 4 000 000 kr.

  Ansvarsförsäkring
  Lämnar ersättning för sak eller personskada som du orsakat genom oaktsamhet. Max 5 000 000 kr.

  Rättskyddsförsäkring
  Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist, dock inte för tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel fastighetsbildningsmyndighet. Max 200 000 kr.

 • Fritidshusförsäkring Bas
  Se ovan.

  HusExtra
  Gäller för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts av din vanliga villaförsäkring. Exempel på skador som kan ersättas är vatten eller färg som spills ut på golv, stötskador på golv och vägg och skador genom snötryck på altan- och balkongtak.

  Max 150 000 kr. Åldersavdraget är begränsat till 20 000 kr. HusExtra ersätter även den förhöjda självrisken på översvämningsskador.

  Skadedjurs- och hussvampsförsäkring
  Skadedjursförsäkringen utökas med ett skydd mot hussvamp. Vid angrepp av äkta hussvamp gäller försäkringen med fullvärde.

  Nyvärdesskydd för hushållsmaskiner
  Du slipper åldersavdrag för hushållsmaskiner som är yngre än fyra år.

  SJÄLVRISK
  Grundsjälvrisken är 1 800 kronor.

  Särskilda självrisker: 

  Läckage
  10 procent av skadebeloppet, lägst 3 000 kronor vid skada orsakad av frysning.

  3 000 kronor vid läckage genom vattentätt skikt.

  3 000 kronor vid annan skada på byggnad.

  Översvämning
  10 procent av skadebeloppet, lägst 10 000 kronor.

  10 000 kr vid ren baktrycksskada. Med ren baktrycksskada avses skada orsakad av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn.

  Vid frysskador på maskiner och installationer
  10 procent av skadebeloppet, lägst 2 000 kronor och högst 10 000 kronor.

  Rättsskydd
  20 procent av kostnaden, lägst 1 500 kronor.

 • Grundsjälvrisken är 1 800 kronor.

  Särskilda självrisker: 

  Läckage
  10 procent av skadebeloppet, lägst 3 000 kronor vid skada orsakad av frysning.

  3 000 kronor vid läckage genom vattentätt skikt.

  3 000 kronor vid annan skada på byggnad.

  Översvämning
  10 procent av skadebeloppet, lägst 10 000 kronor.

  10 000 kr vid ren baktrycksskada. Med ren baktrycksskada avses skada orsakad av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn.

  Vid frysskador på maskiner och installationer
  10 procent av skadebeloppet, lägst 2 000 kronor och högst 10 000 kronor.

  Rättsskydd
  20 procent av kostnaden, lägst 1 800 kronor.

 • Försäkringsbelopp
  Byggnad kan försäkras till fullt värde eller till ett visst försäkringsbelopp. Vid "fullvärde" finns ingen gräns för högsta ersättning. Om försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet är ersättning för skador på byggnaden begränsad till högst detta belopp.

  Avisering och försäkringsbesked
  Folksam aviserar samt skickar försäkringsbesked för fritidshusförsäkringen.

 • HusExtra är en allriskförsäkring för ditt fritidshus.

  HusExtra gäller för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts av din vanliga fritidshusförsäkring. Exempel på skador som kan ersättas är vatten eller färg som spills ut på golv, stötskador på golv och vägg och skador genom snötryck på altan- och balkongtak.

  Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kronor. Åldersavdraget är begränsat till 20 000 kronor. HusExtra ersätter även den förhöjda självrisken på översvämningsskador.

  Husextra ingår i Fritidshusförsäkring Stor.