Close

Välj Lärarfonder

Lärarfonder är sedan starten 1999 alla lärares och skolledares egna fonder.

Välj Lärarfonder i ditt tjänstepensionsval

Lärarfonder startades av Sveriges Lärare, dåvarande Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, för att ge dig som medlem möjlighet till ett förmånligt pensionssparande med låga avgifter och bra förvaltning.

Det är enkelt att välja Lärarfonder för tjänstepensionen. Den insättningen du får av arbetsgivaren placeras automatiskt i en fond som är anpassad efter din ålder. Det finns tre olika fonder som är olika sammansatta beroende på hur lång tid du har kvar till pension:

  • Lärarfond Offensiv
  • Lärarfond Balanserad
  • Lärarfond Försiktig

Du kan sedan välja om du vill ligga kvar eller byta till en fond med större eller mindre risk. Samtliga Lärarfonder är så kallade hållbara fonder med fokus på ekonomi, miljö och samhälle.

Så väljer du Lärarfonder

Du som är kommunalt anställd kan välja Lärarfonder för din tjänstepension. 

För att välja Lärarfonder behöver du gå in på den valcentral du tillhör för att göra ett så kallat omval. Är du osäker på vilken valcentral du tillhör så gå in på respektive webbplats för att logga in och se vilken du tillhör.

Pensionsvalets hemsida

Valcentralens hemsida.

Välj Lärarfonder som eget sparande

Du som är medlem i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare kan även spara i Lärarfonder genom en särskilt framtagen kapitalförsäkring med fonder. Snabbt, enkelt och med låga avgifter.

Läs mer om Lärarfonder för eget sparande

Risk efter ålder

När du är ung vill du troligtvis ta en större risk än när du närmar dig pensionen. Andelen aktier, och därmed risken, är därför högst i Lärarfond Offensiv och lägst i Lärarfond Försiktig.

Låga avgifter

Försäkringsavgiften är bara 65 kronor om året och fondförvaltningsavgiften för entréfonderna är 0,3 procent. Att avgifterna är låga betyder mer pension till dig.

Pluskonceptet

För dig som vill ha ett brett fondutbud men som samtidigt vill slippa byta fonder finns Pluskonceptet. Pluskonceptet är tre smarta fondpaket där du sprider risker och möjligheter över fyra fonder som ingår i respektive paket.

Läs mer om pluskonceptet

Om du är privat eller statligt anställd lärare

Tillhör du ett annat avtalsområde än det kommunala, som till exempel privat eller statligt anställd, så kan du få hjälp av en av våra rådgivare med ditt tjänstepensionsval.
Boka rådgivning 

Mer om Lärarfonder
Du kan läsa mer om Lärarfonder hos Folksam som är försäkringsgivare till Lärarfonder.
Läs mer på Folksams webbplats