Close

Så förändras dina försäkringar 2021

Läs mer nedan om hur dina försäkringar förändras från 2021.

Nedan kan du läsa om de förbättringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2021, och om ett par nyheter som gäller redan nu.

Om du är osäker på vilka försäkringar du har så kan du enkelt logga in på "Mina sidor" för att se dina försäkringar.

Sjukförsäkringen förbättras ordentligt
Månadsersättningen ger ersättning tidigare, från 25% arbetsoförmåga. Tidigare har gränsen för att få ersättning varit 50%. Det maximala månadsbeloppet som utbetalas höjs även till 3600 kr från tidigare 2 700 kr.

En ny diagnosförsäkring som ger ersättning vid fler sjukdomar införs.

Omställningskapitalet – som är en större engångsersättning – ger ersättning även vid lägre grad av arbetsoförmåga. Det gäller även högre upp i ålder. Till och med 66 år kvarstår minst 30% av det ursprungliga maxbeloppet 300 000 kr. Idag upphör beloppet helt vid 59 års ålder.

Sänkt pris och fem timmar juridisk rådgivning i hemförsäkringen
Från och med januari i år ingår tre timmar kostnadsfri juridisk rådgivning hos Familjens Jurist i alla våra hemförsäkringar. Där kan du få hjälp med olika frågor som rör familje-, arvs- eller konsumenträtt. Från årsskiftet utökar vi antalet fria timmar från tre till fem. Vi sänker även priset för Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor.
Här kan du läsa mer om den juridiska rådgivningen

Barn- och gravidförsäkringarna: nya tjänsten Familjestöd
Familjestöd direkt är en ny tjänst i både barnförsäkringen och gravidförsäkringen. Här kan du få råd av barnmorskor eller socionomer runt frågor som rör graviditet, barn och familjeliv. Tjänsten kostar ingenting och du kan ringa hur många gånger du vill.

Premien för Barnförsäkring Bas höjs med 4 kr per månad och för Barnförsäkring Stor med 6 kr per månad.

Sjukvårdsförsäkring
Premien höjs med 2-5 kr per månad.

Gravidförsäkring
En ytterligare ersättningsbar förlossningsskada läggs till.

Studentförsäkring Leva
Fler diagnoser ersätts i diagnosförsäkringsdelen, alltså samma som gäller vår ordinarie sjukförsäkring.

Studentförsäkring Bo
Inga förändringar 2021.

Djurförsäkringarna
Höjd självrisk på Kattförsäkring. Den rörliga delen är samma som tidigare. Den fasta självrisken ändras från 1700 kr till 1800 kr.

Rehabiliteringsförsäkringen får en 20% rörlig självrisk, vilket gäller Hundförsäkring Stor och Kattförsäkring Stor.

Olycksfallsförsäkring Fritid
Inga förändringar 2021.

Livförsäkring
Inga förändringar 2021.

Musikinstrumentförsäkring
Inga förändringar 2021.

Villa- och fritidshusförsäkringarna
Inga förändringar 2021.

Inkomstförsäkring
Inga förändringar 2021.

Ungdomspaket
Se olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring för villkorsförändringar. Premien förändras inte 2021.

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?
Kontakta oss på telefon 0771-21 09 09, vardagar 9–17.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med hjälp av BankID och t.ex. se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.