Close

Pluskonceptet

För dig som vill ha ett brett fondutbud men som samtidigt vill slippa byta fonder finns Pluskonceptet.

Pluskonceptet är tre smarta fondpaket där du sprider risker och möjligheter över de fyra fonder som ingår i respektive paket. Risknivån i dina fonder minskar ju äldre du blir. Högst risk har Pluskoncept 1 och lägst risk har Pluskoncept 3.

Dina pensionspengar placeras om vid två tillfällen och det sker efter åldersintervallerna i de olika Pluskoncepten.

Fyra fördelar med Pluskonceptet:
• Fondpaketen är anpassade efter ålder. Risken blir lägre ju äldre du blir.
• När du når en aktuell ålder flyttas du automatiskt till nästa Pluskoncept.
• Du behöver inte göra något. Vi sköter förvaltningen åt dig.
• Avgifterna är låga och de sjunker med tiden. Det innebär att du betalar mindre när kapitalet är som störst.

Så här fördelas dina pengar i de tre Pluskoncepten:
Pluskoncept 1 (upp till 44 år)* Fondens fördelning
Lärarfond Offensiv 70 procent
SEB Hållbarhetsfond Global 8 procent
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 15 procent
C Worldwide Sweden Small Cap 7 procent

*Förvaltningsavgift 0,45 procent

 

Pluskoncept 2 (mellan 45-58 år)* Fondens fördelning
Lärarfond Balanserad 80 procent
SEB Hållbarhetsfond Global 5 procent
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 10 procent
C Worldwide Sweden Small Cap 5 procent

*Förvaltningsavgift 0,40 procent

 

Pluskoncept 3 (från 59+)* Fondens fördelning
Lärarfond Försiktig 90 procent
SEB Hållbarhetsfond Global 3 procent
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 5 procent
C Worldwide Sweden Small Cap 2 procent

*Förvaltningsavgift 0,35 procent

Så här går omplaceringarna till

Den första omplaceringen i Pluskoncept sker vid 45 års ålder - från Pluskoncept 1 till Pluskoncept 2 - och slutförs vid 47 år.

Den andra omplaceringen från - Pluskoncept 2 till Pluskoncept 3 - startar vid 59 års ålder och slutförs vid 61 års ålder.

Den stegvisa överflyttning görs för att minimera risken och effekterna av eventuellt stora och tillfälliga kursrörelser.

Du kan enkelt välja Pluskoncept eller fritt fondval genom att logga in på Folksams Mina sidor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.