Close

Pluskonceptet

För dig som vill ha ett brett fondutbud men som samtidigt vill slippa byta fonder finns Pluskonceptet.

Pluskonceptet är tre smarta fondpaket där du sprider risker och möjligheter över fyra fonder som ingår i respektive paket. Risknivån i dina fonder minskar ju äldre du blir. Högst risk har Pluskoncept 1 och lägst risk har Pluskoncept 3.

Dina pensionspengar placeras om vid två tillfällen och det sker efter åldersintervallerna i de olika Pluskoncepten.

Fyra fördelar med Pluskonceptet:
• Fondpaketen är anpassade efter ålder. Risken blir lägre ju äldre du blir.
• När du når en aktuell ålder flyttas du automatiskt till nästa Pluskoncept.
• Du behöver inte göra något. Vi sköter förvaltningen åt dig.
• Avgifterna är låga och de sjunker med tiden. Det innebär att du betalar mindre när kapitalet är som störst.