Close

ID-stöld

I alla Lärarförsäkringars hemförsäkringar ingår skydd vid ID-stöld.

 
Vad som ingår

I skyddet ingår bland annat telefonsupport dygnet runt där du kan få hjälp om du blivit utsatt för en ID-stöld. Vi erbjuder även juridisk assistans.

Vad är en ID-stöld

En situation där en tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Det kan exempelvis handla om att i den försäkrades namn:

• Öppna bankkonto
• Ansöka om krediter och lån
• Registrera telefonabonnemang
• Belåna fastigheter genom att kapa lagfarten

Här kan du läsa mer om det skydd för ID-stöld som ingår i Lärarförsäkringars hemförsäkringar.