Close

Har du fått brev eller sms från oss? Klicka här för att registrera din medförsäkrade.

Vi saknar uppgifter om din medförsäkrade

Du har en olycksfallsförsäkring för medförsäkrad make/maka eller registrerad partner där vi saknar uppgifter om vem försäkringen gäller för. Vi behöver ha korrekta uppgifter om vem försäkringen omfattar och ber dig därför att meddela oss vem försäkringen ska gälla för.