Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

 

Nya coronaviruset: så gäller försäkringen

Corona: Vanliga frågor och svar

Nedan finns information samt frågor och svar angående hur försäkringen gäller i samband med spridningen av Covid-19.

Information in English
Click here to open Folksam's coronavirus information in English.

 • Gäller försäkringen om jag arbetar hemifrån?
  Grundregeln är att när du arbetar den tid som du får lön för (avlönad arbetstid) spelar det försäkringsmässigt ingen roll var du befinner dig rent fysiskt. I skolan eller hemma – arbetsgivarens försäkring gäller alltid under arbetstid. Dina försäkringar hos Lärarförsäkringar gäller övrig tid då inte arbetsgivarens försäkring gäller.

  Vad händer om något inträffar när jag arbetar hemma som inte har direkt koppling till arbetet?
  När du arbetar hemma är det framförallt två privata försäkringar som är centrala.

  Den första är din olycksfallsförsäkring. Det kommer troligtvis att krävas ett nära samband med ditt arbete för att ett olycksfall skall anses som ett arbetsolycksfall. TFA, arbetsskadeförsäkring, skriver idag att det är ett absolut krav (direkt samband). Denna ganska hårda tillämpning härrör sig för skador inträffade före corona. Frågan är då om tillämpningen kommer att gälla även nu när arbetsgivare och myndigheter rekommenderat att arbetet skall utföras i det egna hemmet. Det vet vi inte ännu. Olycksfallsförsäkringen som du kan köpa via Lärarförsäkringar gäller på fritiden. Fritiden är definierad som den tid du inte omfattas av arbetsskadelagstiftningen. Det innebär att oavsett var AFA försäkring kommer att landa i sin bedömning av om ett olycksfall är arbetsrelaterad eller inte, är du alltid försäkrad.

  Den andra försäkringen är din hemförsäkring. Det sker ju inte enbart olycksfall utan många gånger är det ”bara” en olycka. Risken att till exempel välta temuggen över datorns tangentbord ökar som en funktion i förhållande till antalet timmar du sitter vid den. Se till att ditt hem och dina saker är ordentligt försäkrade. Vår Hemförsäkring Stor har till exempel ett otroligt bra skydd för din hemelektronik och trots detta ändå lägre självrisk.

  Hur gäller min sjukförsäkring om jag blir smittad av covid-19?
  Precis som vi en ”vanlig” sjukskrivning så får du ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du långvarigt sjukskriven och har en sjukförsäkring så betalar den ersättning med ett månadsbelopp efter 90 dagar. 

  Hur är mina barn försäkrade när de studerar hemifrån?
  Kommunens och skolornas försäkringsskydd varierar, men omfattar generellt en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid samt på väg till eller från skolan. För ett mer omfattande skydd rekommenderas vår barnförsäkring, som gäller dygnet runt.

  Gäller livförsäkringen vid dödsfall som orsakats av covid-19?
  Ja, det gör den.

 • Utrikesdepartementet har beslutat att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin.

  Avrådan från Utrikesdepartementet
  UD avrådde 14 mars 2020 från samtliga icke-nödvändiga resor utanför Sverige. Denna avrådan har sedan dess uppdaterats vid flera tillfällen. 
  Läs senaste informationen från UD här.

  Vad gäller om jag trots UD:s avrådan reser?
  Reseskyddet gäller som vanligt för akut sjukdom och olycksfall även om UD förlängt avrådan för resor till utlandet. Dock har försäkringens katastrofskydd en begränsning om du reser ut efter UD:s avrådan.

  Jag vill ställa in min resa, vad gäller?
  Om du har Hemförsäkring Stor eller Resklar ersätter avbeställningsskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall, däremot lämnas inte ersättning vid avbeställning när UD avråder från resa, eller i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig.

  Om du inte vill resa på grund av UD:s avrådan till resmålet kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

  Jag behöver ett försäkringsintyg inför resa
  Kontakta vår kundservice på 0771-21 09 09 så hjälper de dig med intyget. Du kan även beställa det genom att fylla i vårt beställningsformulär.

  Vad gäller om jag redan befinner mig i ett riskområde?
  Reseskyddet gäller som vanligt om du insjuknar på din resa. Om du redan befinner dig i ett område när UD går ut med en avrådan från att resa till platsen kan hemförsäkringen ge ersättning om du behöver förflytta dig därifrån. I dagsläget avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till de flesta länder vilket innebär att katastrofskyddet är aktiverat.

  I hemförsäkringens reseskydd ingår ett katastrofskydd som ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats med upp till 10 000 kr per försäkrad om du befinner sig i ett land som UD avråder ifrån och du rest dit före avrådan.

  Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International (telefonnummer nedan).
  Läs mer om hemförsäkringens katastrofskydd här.

  Gäller reseförsäkringen om jag måste eller vill åka hem på grund av risken för att smittas av coronavirus?
  Nej, vår reseförsäkring ersätter inte en hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig. Katastrofskyddet gäller dock om man befinner sig i ett land som UD avråder ifrån och du rest dit före avrådan.

  Vad händer om jag blir satt i karantän?

  Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Genom försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning. 
  Läs mer hos Försäkringskassan.

  Följ utvecklingen och håll dig uppdaterad

  Reseinformation från UD uppdateras löpande. Vi rekommenderar att du följer den om du ska ut och resa för att hålla dig uppdaterad. 
  Läs mer här

  Vår försäkringsgivare Folksams information med anledning av coronaviruset
  Läs mer här.

  UD:s reseinformation direkt i mobilen med appen UD Resklar:
  – Ladda ner för Iphone
  – Ladda ner för Android

  Telefonnummer till larmcentral om du befinner dig utomlands och behöver hjälp 
  SOS International +46-8 13 60 60