Close

Har du fått ett varningsbrev om obetalda premier från oss? Läs mer här.

Brev om obetalda premier

Angående varningsbrev om obetalda premier
Om du vet att du har betalat dina premier i tid så kan du bortse från varningsbrevet. På grund av ett tekniskt problem den här månaden kan tyvärr även några av de som har skött sina inbetalningar ha fått ett varningsbrev.

Har du betalat för sent eller missat en premieinbetalning är det viktigt att du betalar kommande aviseringar i tid med hela det aviserade beloppet.