Close

Idag 2 april har vi stängt i telefon från klockan 14.15 p.g.a. utbildning.

Nya coronaviruset: så gäller försäkringen

Nedan finns information samt frågor och svar angående hur försäkringen gäller i samband med spridningen av nya coronaviruset.

Information in English
Click here to open Folksam's coronavirus information in English.

Samtalsstöd
Med anledning av den unika situationen vi befinner oss i just nu öppnar vi upp så att alla våra kunder får ta del av professionellt samtalsstöd.

I dessa oroliga tider kan det vara många som funderar på hur Coronaepidemin kan påverka olika delar av livet. Därför öppnar vi upp samtalsstödet, som annars ingår i sjukförsäkringen, för alla våra kunder som behöver någon att prata med.

Med samtalsstödet kan du få hjälp att hantera stress, missbruk, relationsproblem, ekonomiska och juridiska problem eller förändringar i livet.

Ring anonymt dygnet runt på telefon 0200­22 22 82. De som svarar är socionomer, psykologer, familjerådgivare, alkohol­ och drogexperter, jurister och ekonomer.

Så gäller försäkringen hemma

Gäller försäkringen om jag arbetar hemifrån?
Nej, det gör den inte. Grundregeln är att när du arbetar den tid som du får lön för (avlönad arbetstid) spelar det försäkringsmässigt ingen roll var du befinner dig rent fysiskt. I skolan eller hemma – arbetsgivarens försäkring gäller alltid under arbetstid. Dina försäkringar hos Lärarförsäkringar gäller övrig tid då inte arbetsgivarens försäkring gäller.

Så gäller försäkringen vid resa

Utrikesdepartementet avråder just nu från alla icke-nödvändiga resor på grund av det pågående utbrottet av nya coronaviruset, SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

Uppdaterad avrådan 16 mars
UD avråder sedan 14 mars från samtliga icke-nödvändiga resor. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

UD avråder sedan tidigare från alla resor till Hubei-provinsen i Kina, hela Italien och hela Iran. UD avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga Kina, undantaget Macao och Hongkong, samt från icke-nödvändiga resor till delar av Sydkorea och delar av Österrike. Läs senaste informationen från UD här.

Jag vill ställa in min resa, vad gäller?
Om du har Hemförsäkring Stor eller Resklar ersätter avbeställningsskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall, däremot lämnas inte ersättning vid avbeställning när UD avråder från resa, eller i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig.

Om du inte vill resa på grund av UD:s avrådan till resmålet kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Vad gäller om jag redan befinner mig i ett riskområde?
Reseskyddet gäller som vanligt om du insjuknar på din resa. Om du redan befinner dig i ett område när UD går ut med en avrådan från att resa till platsen kan hemförsäkringen ge ersättning om du behöver förflytta dig därifrån. I dagsläget (14 mars-14 april 2020) avråder UD från alla icke-nödvändiga resor vilket innebär att katastrofskyddet är aktiverat.

I hemförsäkringens reseskydd ingår ett katastrofskydd som ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats med upp till 10 000 kr per försäkrad om du befinner sig i ett land som UD avråder ifrån och du rest dit före avrådan.

Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International (telefonnummer nedan).

Läs mer om hemförsäkringens katastrofskydd här.

Gäller reseförsäkringen om jag måste eller vill åka hem på grund av risken för att smittas av coronavirus?
Nej, vår reseförsäkring ersätter inte en hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig. Katastrofskyddet gäller dock om man befinner sig i ett land som UD avråder ifrån och du rest dit före avrådan.

Vad händer om jag blir satt i karantän?
Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd. Genom försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Följ utvecklingen och håll dig uppdaterad

Reseinformation från UD uppdateras löpande. Vi rekommenderar att du följer den om du ska ut och resa för att hålla dig uppdaterad.
Läs mer här

Vår försäkringsgivare Folksams information med anledning av coronaviruset
Läs mer här.

UD:s reseinformation direkt i mobilen med appen UD Resklar:
Ladda ner för Iphone
Ladda ner för Android

Telefonnummer till larmcentral om du befinner dig utomlands och behöver hjälp 
SOS International +46-8 13 60 60