Close

Ny ersättning vid våld i nära relationer

Nu förbättras skyddet vid våld i nära relationer ytterligare i hemförsäkringen.

Från och med 1 juli införs bland annat ersättning för akuta merkostnader om du måste fly från ditt hem.
 
Hemförsäkringen täcker nu även ersättning för akuta merkostnader som uppstår när du behöver lämna ditt hem för att undkomma våld. Försäkringen ersätter utgifter för resa till kvinnojour eller annat akut boende, samt mat, telefonkort och hygienartiklar.

Försäkringen förbättras också för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Skydd i hemförsäkringen vid våld i nära relationer
 
 • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser i hemmet och utanför hemmet
 • Ersättning om du utsätts för upprepat grovt fysiskt våld (grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning)
 • Ersättning för merkostnader som uppstår om du tvingas lämna ditt hem på grund av våld i en nära relation och ordna med annat boende
 • Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt ersättning för kostnader och eventuell tolk vid besöken
 • Förlängd preskription när brottsoffret är minderårigt vid tiden för händelsen (preskription inträder tidigast vid 21 årsdagen).

Behöver du hjälp akut?

Anmäl alltid brott i nära relation till polisen.

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i en nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112.

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i en nära relation, läs mer

Du kan även vända dig till

 • Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon
  Ring 020-50 50 50 och få stöd om du utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du kan ringa gratis, dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym, läs mer
 • BRIS - hjälper barn och ungdomar
  Är du under 18 år, ring, mejla eller chatta med BRIS. Ring 116 111 eller läs mer