Close

Blivande eller befintlig seniormedlem

Information för dig som är blivande eller befintlig seniormedlem

Så gäller dina försäkringar nästa år.

I mitten av oktober skickade vi ut information till våra blivande och befintliga seniorkunder. Utskicket var fördelat på fyra grupper:

1. Kunder som fyller 68 år under 2018 och har en ordinarie olycksfalls- eller livförsäkring idag.

2. Kunder som fyller 68 år under 2018 men inte har en ordinarie olycksfalls- eller livförsäkring idag.

3. Befintliga seniorkunder som har Livförsäkring Senior idag.

4. Övriga seniorkunder.