Close

Så förändras dina försäkringar 2022

Läs mer nedan om hur dina försäkringar förändras från 2022.

Nedan kan du läsa om de förbättringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2022, och om ett par nyheter som gäller redan nu.

Om du är osäker på vilka försäkringar du har så kan du enkelt logga in på "Mina sidor" för att se dina försäkringar.

Generösare sjukvårdsförsäkring
Som en del av din medlemsservice arbetar vi för att de försäkringar som vi erbjuder ska vara anpassade efter dina och dina kollegors behov. Idag har alla sjukvårdsförsäkringar på marknaden begränsningar för komplikationer i samband med graviditet och förlossning. När majoriteten av skolans personal är kvinnor tycker vi att det är en orättvis begränsning som vi tar bort från årsskiftet. Det blir vi först med att göra.

Vi förbättrar också villkoren för ersättning för läkemedelskostnader.

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ändras
Den 1 juli i år förbättrades skyddet vid våld i nära relationer. Det nya skyddet stärker bland annat möjligheterna att ta sig bort från en våldsam relation.

Från den 1 januari 2022 ändras ersättningen vid misshandel. Bland annat införs ett fast belopp vid grov misshandel istället för en bedömningsbaserad beloppsskala. Det blir nu tydligare vilken ersättning som ges och utbetalning blir enklare och snabbare.

Priset för hemförsäkringen är oförändrat till nästa år.

Barnförsäkringarna
Priset för barnförsäkringen höjs med 3–6 kronor/månad. Inflationen är den huvudsakliga orsaken. En mindre del beror på att utbetalningarna för medicinsk invaliditet ökar.

Olycksfallsförsäkring Fritid får utökad ålder för ärrersättning
Ersättning för ärr oavsett ålder införs från 2022. Tidigare så utgick inte ersättning från 65 år.

Sjukförsäkringen
Inga förändringar 2022.

Livförsäkring
Inga förändringar 2022.

Gravidförsäkring
Inga förändringar 2022.

Studentförsäkring Leva
Inga förändringar 2022.

Studentförsäkring Bo
De förändringar som sker för ordinarie hemförsäkring (läs mer ovan) gäller även Studentförsäkring Bo. I övrigt ingen förändring.

Djurförsäkringarna
Villkoren för djurförsäkringarna justeras något från årsskiftet. Det handlar bland annat om att vissa av de begränsningar som finns i hund- och kattförsäkringarna också gäller livförsäkringarna för hundar och katter. Dessutom görs några allmänna förtydliganden för alla djurförsäkringar, till exempel när man behöver söka veterinärvård vid ett olycksfall.

Priset är oförändrat för samtliga djurförsäkringar. Du som har en djurförsäkring får ett nytt försäkringsbesked i december.

Musikinstrumentförsäkring
Inga förändringar 2022.

Villa- och fritidshusförsäkringarna
Inga förändringar 2022.

Ungdomspaket
Se olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring för villkorsförändringar. Premien förändras inte 2022.

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?
Kontakta oss på telefon 0771-21 09 09, vardagar 9–17.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.