Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Så förändras dina försäkringar 2023

Läs mer nedan om hur dina försäkringar förändras från 1 januari 2023.

Nedan kan du läsa om de förbättringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2023.

Om du vill veta vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav. Ditt personliga årsbrev ser du på Mina dokument under november.

Så påverkas dina försäkringar av den nya organiseringen

För dig som varit medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund och har försäkringar hos Lärarförsäkringar idag fortsätter de att gälla som vanligt efter den nya organiseringen i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare 1 januari 2023.

Om du idag är medlem i Sveriges Skolledarförbund så omfattas du från årsskiftet av inkomstförsäkring hos Lärarförsäkringar. Du kan även ta del av våra pensionstjänster, men behåller dina övriga försäkringar hos If under 2023.

Billigare och bättre sjukförsäkring

Sjukförsäkringen består av flera olika moment. Ett av dessa är en engångsersättning som betalas ut efter tre års sjukskrivning. Från årsskiftet gör vi det möjligt att få ut en del av den ersättningen redan efter ett års sjukskrivning. Det gör att fler kan få ett ytterligare ekonomiskt stöd.

Vi sänker även priset för sjukförsäkringen med mellan 2 och 7 kronor per månad beroende på försäkringstagarens ålder. Om du har en sjukförsäkring hos oss får du ett nytt försäkringsbesked i januari.

Tidigare ersättning i olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringen kan idag ge ersättning för bestående nedsättning av kroppsfunktion och ärr tidigast efter två år. Från årsskiftet kortar vi ner den tiden till ett år vilket betyder att de som har kvarstående besvär kan få ersättning tidigare. Priset sänks också med 1 krona per månad.

Livförsäkring

Priset för livförsäkringen höjs med mellan 1 och 9 kronor per månad beroende på ålder och valt försäkringsbelopp.

Ungdomspaketet

Se olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring för villkorsförändringar. Ungdomspaketets premie sänks från 46 kr till 44 kr per månad.

Höjt inkomsttak i inkomstförsäkringen

I ditt fackliga medlemskap ingår en inkomstförsäkring genom Lärarförsäkringar. Om du blir arbetslös kompletterar försäkringen ersättningen från A-kassan upp till 80 % av din lön. Från årsskiftet höjer vi lönetaket i försäkringen från 60 000 kronor till 100 000 kronor.

Höjt prisbasbelopp påverkar barnförsäkringen

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och används för att beräkna olika förmåner och avgifter i samhället. Från årsskiftet höjs prisbasbeloppet med hela 4 200 kronor till 52 500 kronor. För barnförsäkringen innebär det att ersättningsbeloppen höjs, men också att priset ökar med mellan 14 och 25 kronor per månad beroende på barnets ålder och storlek på försäkringen.

Höjda ersättningsbelopp och priser i djurförsäkringarna

Från årsskiftet höjer vi ersättningsbeloppet i Hund- och Kattförsäkring Mellan till 60 000 kronor och i Hund- och Kattförsäkring Stor till 80 000 kronor. Kostnaderna för veterinärvård har ökat under fler år och höjningen görs för att täcka den vård som ditt djur kan behöva. Vi ser att de nya beloppen räcker idag och vi vill inte höja mer och låta dig betala för ett skydd som du inte behöver eller kan utnyttja. I Hund- och Kattförsäkring Bas samt i smådjursförsäkringen är ersättningsbeloppen oförändrade.

Idag är det också fler djurägare som besöker veterinär och använder försäkringen oftare. Det ökande användandet gör att priserna för alla djurförsäkringar höjs med cirka 3 %. För Hund- och Kattförsäkring Mellan och Stor blir höjningen större till följd av de högre ersättningsbeloppen. Självrisken för hund- och kattförsäkringarna höjs med 100 kronor.

Hemförsäkringarna

Inga premiehöjningar. Ersättning för invaliditet kan betalas ut efter ett år, istället för tidigare två år, för rese- och överfallsskyddet.

Villa- och fritidshusförsäkringarna

Inga premiehöjningar. Marginella villkorsförändringar.

Studentförsäkring Bo

De förändringar som sker för ordinarie hemförsäkring (läs mer ovan) gäller även Studentförsäkring Bo.

Studentförsäkring Leva

Inga förändringar 2023.

Sjukvårdsförsäkring

Inga förändringar 2023.

Musikinstrumentförsäkring

Inga förändringar 2023.

Gravidförsäkring

Inga förändringar 2023.

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?
Kontakta oss på telefon 0771-21 09 09, vardagar 9–17.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.