Close

Så förändras dina försäkringar 2024

Läs mer nedan om hur dina försäkringar förändras från 1 januari 2024.

Nedan kan du läsa om de förbättringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2024.

Om du vill veta vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav.

Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor

Idag har hemförsäkringen en maxersättning på 250 000 kronor för smycken. Från årsskiftet gäller det maxbeloppet även för ädelmetaller, äkta pärlor och ädelstenar.

På grund av ökade skadekostnader höjs priset för hemförsäkringen med mellan 3 och 10 %. Prishöjningen är minst för Hemförsäkring Bas och störst för Hemförsäkring Stor.

Djurförsäkringarna 

Till i år höjde vi försäkringsbeloppen i flera av djurförsäkringarna. Till nästa år höjer vi även beloppet för veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall i Hundförsäkring Bas och Kattförsäkring Bas, från 20.000 till 40.000 kr. Veterinärvården blir allt dyrare och försäkringsbeloppen höjs för att räcka till den vård som djuren kan behöva. På grund av dyrare veterinärvård och ökat användande höjs priset för samtliga djurförsäkringar.

Hundförsäkringen och smådjursförsäkringen kommer att höjas med 6%, medan kattförsäkringen höjs 3-10%.

Två barnförsäkringar blir tre

Priset för barnförsäkringar har ökat de senaste åren till följd av att den allmänna prisnivån stigit samt ökade skadekostnader. Även priset för Lärarförsäkringars barnförsäkring höjs från årsskiftet med mellan 8 och 14 kronor per månad beroende på barnets ålder och storlek på försäkringen.

Idag erbjuder vi barnförsäkring i två storlekar, Bas och Stor. Från årsskiftet kan vi erbjuda en ny enklare försäkring med lägre ersättningsbelopp och lägre pris. Den nya försäkringen blir nya Barnförsäkring Bas. Dagens Barnförsäkring Bas byter namn till Barnförsäkring Mellan. Barnförsäkring Stor behåller sitt namn.

Den nya försäkringen kan vara ett alternativ för de som tycker att barnförsäkringen är för dyr och överväger att säga upp den.

Från årsskiftet kommer beräkning av ärrersättning att utgå från samma försäkringsbelopp oavsett vilken barnförsäkring man har.

Alla som har Lärarförsäkringars barnförsäkring får ett nytt försäkringsbesked i januari.

Olycksfallsförsäkringen

Ingen premieförändring. Försäkringen lämnar inte ersättning för små ärr som har en längd som är mindre än en halv centimeter eller som är bagatellartat.

Sjukförsäkring

ALS tillkommer som en ny sjukdomsdiagnos som kan ersättas i diagnosförsäkringen. Priset för sjukförsäkringen höjs med mellan 0 och 2 kronor per månad beroende på ålder.

Livförsäkring

Priset för livförsäkringen höjs med mellan 0 och 6 kronor per månad beroende på ålder och valt försäkringsbelopp.

Ungdomspaketet

Se olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt livförsäkring för villkorsförändringar. Ingen premieförändring 2024.

Studentförsäkring Leva

Ingen premieförändring. ALS tillkommer som en ny sjukdomsdiagnos som kan ersättas av försäkringen. Försäkringen lämnar inte ersättning för små ärr som har en längd mindre än en halv centimeter eller som är bagatellartat.

Studentförsäkring Bo

Idag har hemförsäkringen en maxersättning på 250 000 kronor för smycken. Från årsskiftet gäller det maxbeloppet även för ädelmetaller, äkta pärlor och ädelstenar.

På grund av ökade skadekostnader höjs priset för Studentförsäkring Bo med 3%.

Sjukvårdsförsäkring

Inga förändringar 2024.

Musikinstrumentförsäkring

Inga förändringar 2024.

Gravidförsäkring

Inga förändringar 2024.

Inkomstförsäkringen

Inga förändringar 2024.

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Kontakta oss på telefon 0771-21 09 09, vardagar 9–16.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.