Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Medförsäkra flyktingar boende i ditt hem utan kostnad

I alla Lärarförsäkringars hemförsäkringar ingår möjligheten att kostnadsfritt medförsäkra inneboende flyktingar.

Många svenskar tar nu emot ukrainska familjer på flykt från kriget. I alla våra hemförsäkringar ingår möjligheten att snabbt och utan kostnad medförsäkra inneboende flyktingar.

Om du delar ditt hem med flyktingar i behov av bostad, kontakta oss på telefon 0771-21 09 09 så hjälper vi dig att dela även din hemförsäkring.