Close

Ännu bättre medlemsförsäkringar 2020

Hur dina försäkringar hos Lärarförsäkringar förbättras och förändras från 1 januari 2020.

Nedan vill vi berätta om några av de saker som vi har arbetat med under året för att förbättra din trygghet. Bland annat höjer vi slutåldern i flera av försäkringarna, hemförsäkringarna förbättras på flera punkter och sjukvårdsförsäkringen blir både bättre och billigare. Förändringarna gäller från 1 januari 2020.


Enklare att få ett bra försäkringsskydd med slopad hälsodeklaration

En av de större förändringarna 2020 är att kravet på hälsoprövning tas bort från sjukförsäkringen och livförsäkringen. Istället gäller en karenstid för sjukdomar och skador som fanns före anslutningen. Men bara för dem. Inte för annat. Det betyder att många fler nu kan få försäkringarna.

Olycksfalls-, sjukvårds- och livförsäkringen: Behålla försäkringen längre
Många lärare går idag i pension senare. För att de som arbetar ytterligare några år ska ha ett bra försäkringsskydd höjde vi slutåldern i flera försäkringar till i år. Från årsskiftet höjer vi slutåldern ytterligare i olycksfalls-, sjukvårds- och livförsäkringarna till 69 år.

Hemförsäkringarna: får ett reseskydd anpassat för lärare
En annan förbättring är att reseskyddet i samtliga hemförsäkringar förlängs från 45 dagar till 60 dagar. Många lärare har en form av arbetstid som under sommaren möjliggör längre resor och då är det viktigt med ett reseskydd som är anpassat efter det. Dessutom införs även tre timmars gratis juridisk rådgivning i samtliga hemförsäkringar.

Några ersättningsbelopp i hemförsäkringen höjs samtidigt som vissa begränsningar görs. I egendomsskyddet så införs avdrag i skyddet för bagage, om skadan inte anmälts till flygbolaget i rätt tid. I Reseskyddet så införs högsta ersättningsbelopp 20 000 kr i resestartskyddet. Det införs även en begränsning i ersättningen vid tandskada som nu endast ersätter en slutbehandling, samt ett undantag för bergsexpeditioner över 5 000 meter över havet.

Om du inte har hemförsäkringen hos oss så logga gärna in på Mina sidor och se vad den skulle kosta för dig. Det är stor chans att du kan få en mer omfattande försäkring till ett lägre pris.

Djurförsäkringarna
För Hundförsäkring så ökar premien med 5% och självrisken höjs med 200 kr till 1800 kr. För Kattförsäkring ökar premien för Mellan och Stor medan Bas är oförändrad. Självrisken ökar med 100 kr till 1700 kr. Smådjursförsäkringen förändras inte.

Barnförsäkringen: Samtalsstöd vid mobbning
En viktig nyhet är att det införs kristerapi vid mobbning i barnförsäkringen. Allt fler unga utsätts för mobbning och då är det tryggt med en försäkring som erbjuder stöd. Månadspremien för barnförsäkringarna ökar även med 4 kronor för Barnförsäkring Bas respektive 5 kronor för Barnförsäkring Stor.

Sjukvårdsförsäkringen: Bättre, billigare och ny försäkringsgivare
Från årsskiftet är Bliwa ny försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen som blir både bättre och billigare. Flera begränsningar försvinner samtidigt som försäkringen gäller för fler behandlingar. Du kan också få remiss till försäkringen via så kallad nätdoktor. Priset sänks dessutom med upp till 49 kronor per månad och slutåldern höjs till 69 år.

Sjukförsäkringen: Ny ersättning
I sjukförsäkringen införs ett nytt moment: "ersättning vid förebyggande vård".

Gravidförsäkringarna: Höjda ersättningar
Ersättningsmomenten Graviditets- och förlossningskomplikationer får höjd ersättning, från 2 000 till 3 000 kr.

Musikinstrumentförsäkring samt Studentförsäkring Leva och Bo
Inga förändringar 2020.

Se vilka försäkringar du har
Logga in för att se dina försäkringar och vad de innehåller. Du loggar in tryggt och enkelt med BankID eller Mobilt BankID genom att klicka på "Mina sidor".

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?
Kontakta oss på telefon 0771-21 09 09, vardagar 8–17.