Close

Ny försäkringsgivare för vissa försäkringar

Från och med den 1 juni 2018 tar Folksam över från Förenade Liv som försäkringsgivare för ett antal försäkringar. För dig som är kund innebär det inga åtaganden: försäkringen gäller som tidigare vad det gäller villkor, premier och hur du betalar.

Anledningen till detta är att Förenade Liv har upphört med sin försäkringsverksamhet. Bytet av försäkringsgivare är godkänt av Finansinspektionen.

Om du är osäker på vilka försäkringar du har så kan du enkelt och säkert logga in med BankID på Mina Sidor och se efter.

Ingen förändring för dig
Du behöver inte göra någonting. Din försäkring fortsätter att gälla precis som vanligt med samma villkor och premie. Betalningen påverkas inte heller. Och precis som tidigare vänder du dig till Lärarförsäkringar med dina försäkringsfrågor.

Frågor och svar

Kommer du att betala direkt till Folksam framöver?
Nej, du betalar som tidigare, vanligtvis tillsammans med din fackliga avgift.

Förändras villkoren?
Nej, försäkringen gäller som tidigare.

Jag har ett pågående ärende, vad gör jag?
Har du en pågående sjukdom eller skada så förändras ingenting. Du behöver inte skicka in några uppgifter på nytt. Har du en skada som du inte anmält kontaktar du som vanligt vår skadeväxel på 0771-21 09 09 som hjälper dig rätt.

Övrig information

Försäkringar som får ny försäkringsgivare
Sjukförsäkring, Studerandeförsäkring, Olycksfallsförsäkring senior, Livförsäkring senior, Diagnosförsäkring Senior och livförsäkringsdelen i Sparliv senior. Sparandedelen i SparLiv senior är sedan tidigare i Folksam.

Folksam ömsesidig sakförsäkring är ny försäkringsgivare för:
• Olycksfallsförsäkring Senior
• Olycksfallsdelen i studerandeförsäkringen
• Omställningskapitalet i sjukförsäkringen

Folksam ömsesidig livförsäkring är ny försäkringsgivare för: 
• Livförsäkring Senior 
• Livförsäkringsdelen i SparLiv Senior 
• Diagnosförsäkring Senior
• Diagnos- och livförsäkringsdelarna i Studerandeförsäkring
 Månadsersättningen, dödsfallskapitalet och diagnosförsäkringen i sjukförsäkringen