Close

Just nu får vi många frågor om coronaviruset. Du kan läsa mer här.

Nytt i försäkringarna 2018

Så förändras medlemsförsäkringarna från årsskiftet.

Den största förändringen från årsskiftet är att vi höjer ersättningsbeloppet för nästan alla som har en livförsäkring. Samtidigt får i princip alla som har livförsäkringen även en lägre premie. Ingen får högre premie.

Även hemförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen förbättras. Nedan kan du läsa om samtliga förändringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2018.

Livförsäkring
I livförsäkringen sker omfattande förändringar. Premien sänks rejält för de flesta som har vår livförsäkring. Som mest sänks premien med hela 126 kronor per månad. Samtidigt tar vi bort lägsta beloppet 300 000 kr samt livförsäkringsbeloppen 400 000 kr, 600 000 kr, 700 000 kr, 800 000 kr, 900 000 kr och 1 100 000 kr. Du som idag har dessa belopp flyttas utan att premien höjs (de allra flesta får faktiskt lägre premie) upp till närmaste nivå; 500 000 kr, 1 000 000 kr eller 2 000 000 kr. Det tillkommer även två nya livförsäkringsbelopp; 2 500 000 kr och 3 000 000 kr för att bättre kunna matcha exempelvis ett bostadslån.

Olycksfallsförsäkring fritid
Premien sänks med två kronor per månad för samtliga kunder.

Sjukvårdsförsäkring
Från årsskiftet så kan du som har vår sjukvårdsförsäkring möjlighet att få behandling hos sjukgymnast, naparapat eller kiropraktor utan krav på remiss.

Sjukförsäkringen
Premien höjs mellan två och fem kronor per månad.

Ungdomspaketet
Vi sänker premien med två kronor per månad.

Hemförsäkring
Resklar förbättras avseende avbeställningsskyddet och ersättningsresa som nu även omfattar om en medresenär som inte tillhör hushållet inte längre kan resa om det endast är du och en medresenär som reser tillsammans. Premien på Resklar ökar även med mellan 6 och 78 kronor per månad. Denna prisökning gäller om du har tecknat Resklar som ett tillval, men inte om den ingår i din Hemförsäkring stor. Överfallsmomentet i hemförsäkringen kan från årsskiftet även ge ersättning vid våld inom familjen. Kretsen som omfattas av försäkringen gäller även personer som saknar möjlighet till folkbokföring, t ex asylsökande.

De personer som är bosatta och har gemensamt hushåll med försäkringstagaren anges då i försäkringen. Begränsning införs i allriskskydd för bildelar. Begränsning på 10 000 kronor för ersättning av delar och tillbehör till fordon och farkoster. Begränsning av stöldbegärlig egendom i allrisken: begränsningen gäller endast i biutrymmen i flerfamiljshus, inte i villa.

Premein för hemförsäkringen höjs med med mellan en och fem kronor per månad.

Barnförsäkring
Premien höjs med mellan en och fem kronor per månad.

Livförsäkring senior
Premien höjs med 20 kronor per månad.

Ny försäkring: SeniorLiv
Från 1 januari 2018 lanseras en ny produkt: SeniorLiv. Medlemmar som har ordinarie livförsäkring idag kommer att från första januari det år medlem fyller 68 år per automatik anslutas till SeniorLiv. Även medförsäkrad kommer att ansluts till nya SeniorLiv. Har pensionärsmedlem inte omfattats av vår ordinarie livförsäkring kan medlemmen teckna SeniorLiv 1 januari–31 mars det år medlemmen fyller 68 år. Under samma period kan även försäkringen tecknas för medförsäkrad som dock inte får ha fyllt 71 år.