Close

Seniorförsäkringsnyheter 2019

Så förändras Lärarförsäkringars seniorförsäkringar från årsskiftet.

Från 2019 sker några förändringar av Lärarförsäkringars seniorförsäkringar samt hemförsäkringen. Exempelvis så införs en ny ersättning i Olycksfallsförsäkring Senior, "kroppsskadeersättning". Det sker även en förändring av självrisken avseende våra hemförsäkringar samt premien för Livförsäkring Senior.

Om du har en Olycksfallsförsäkring Senior
Försäkringen förbättras på flera punkter. Bland annat med nyheten kroppsskadeersättning som snabbt kan ge ersättning vid till exempel skador i ledband och senor, benbrott och brännskador. Ersättningen är mellan 1 000 och 25 000 kronor beroende på skada. Premien höjs med 2 kronor per månad. 

Om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor
Premien för hemförsäkringen är oförändrad nästa år. Självrisken i Hemförsäkring Bas och Mellan höjs från 1 500 kronor till 1 800 kronor och i Hemförsäkring Stor från 750 kronor till 900 kronor. Om du har en hemförsäkring genom Lärarförsäkringar får du ett nytt försäkringsbesked i december.

Så gäller Livförsäkring Senior nästa år
Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 1 000 kr, från 45 500 kronor till 46 500 kronor. Det betyder att beloppet i din livförsäkring höjs nästa år.

Premie
De senaste åren har månadspremien för Livförsäkring Senior höjts med 20 kronor. Till nästa år behövs en mindre höjning med 10 kronor till 184 kronor per månad för att balansera ekonomin i försäkringen.

Har du frågor?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-620 620.