Close

Nytt i seniorförsäkringarna 2019

Inför nästa år sker några förändringar vad det gäller Lärarförsäkringars seniorförsäkringar. Nedan kan du se per försäkring vad som förändras från 1 januari 2020.

Nedan kan du läsa om hur seniorförsäkringarna gäller från årsskiftet. Vi vill också kort berätta om några andra försäkringsnyheter som kan vara intressanta.

Olycksfallsförsäkring Senior
Inga förändringar 2020.

SeniorLiv
Inga förändringar 2020.

Diagnosförsäkring Senior
Inga förändringar 2020.

SparLiv Senior
Inga förändringar 2020.

Livförsäkring Senior
Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 800 kronor till 47 300 kronor. Det betyder att ersättningsbeloppet i din livförsäkring höjs till max 94 600 kronor. Du ser vilket belopp som gäller för dig i tabellen nedan.

Höjningen av prisbasbeloppet gör också att premien ökar något. Det finns även ett fortsatt behov av premiehöjningar för att balansera ekonomin i försäkringen, och därför höjs priset med 10 kronor till 194 kronor per månad från årsskiftet.

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Ersättning i prisbasbelopp

Ersättning i kronor 2020

- 65 år

2,00

94 600 kr

66 men inte 67 år

1,90

89 870 kr

67 men inte 68 år

1,80

85 140 kr

68 men inte 69 år

1,70

80 410 kr

69 men inte 70 år

1,60

75 680 kr

70 men inte 71 år

1,50

70 950 kr

71 men inte 72 år

1,40

66 220 kr

72 men inte 73 år

1,30

61 490 kr

73 men inte 74 år

1,20

56 760 kr

74 men inte 75 år

1,10

52 030 kr

75 men inte 76 år

1,00

47 300 kr

76 - år

0,75

35 475 kr

Sjukvård vid olycksfall Senior
Sedan Sjukvård vid olycksfall Senior lanserades för tre år sedan har den blivit en av de mest populära seniorförsäkringarna. Från årsskiftet är Bliwa ny försäkringsgivare och försäkringen blir både billigare och bättre med nyheter som bland annat ersättning för läkarbesök och läkemedel.

Hemförsäkring
Hemförsäkringen förbättras på en rad punkter, men priset är oförändrat. Reseskyddet förlängs från 45 till 60 dagar i samtliga hemförsäkringar. Den som har hemförsäkring kan även få tre timmar gratis juridisk rådgivning.

Några ersättningsbelopp i hemförsäkringen höjs samtidigt som vissa begränsningar görs. I egendomsskyddet så införs avdrag i skyddet för bagage, om skadan inte anmälts till flygbolaget i rätt tid. I Reseskyddet så införs högsta ersättningsbelopp 20 000 kr i resestartskyddet. Det införs även en begränsning i ersättningen vid tandskada som nu endast ersätter en slutbehandling, samt ett undantag för bergsexpeditioner över 5 000 meter över havet.

Om du inte har hemförsäkringen hos oss så logga gärna in på Mina sidor och se vad den skulle kosta för dig. Det är stor chans att du kan få en mer omfattande försäkring till ett lägre pris.

Djurförsäkringarna
För Hundförsäkring så ökar premien med 5% och självrisken höjs med 200 kr till 1800 kr. För Kattförsäkring ökar premien för Mellan och Stor medan Bas är oförändrad. Självrisken ökar med 100 kr till 1700 kr. Smådjursförsäkringen förändras inte.