Close

Så förändras dina seniorförsäkringar 2021

Inför nästa år sker några förändringar vad det gäller Lärarförsäkringars seniorförsäkringar.

Nedan kan du se per försäkring vad som förändras från 1 januari 2021. Vi vill också kort berätta om några andra försäkringsnyheter som kan vara intressanta.

Om du är osäker på vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav.

Oförändrad Olycksfallsförsäkring Senior
Inga förändringar 2021.

Sjukvård vid olycksfall Senior
Inga förändringar 2021.

SeniorLiv är oförändrad
Inga förändringar 2021.

Bättre Diagnosförsäkring Senior
Premien är densamma, men försäkringen har setts över för att göra den så tydlig och rättvis som möjligt. De diagnoser som omfattas utgår nu bland annat från WHO:s rankning av allvarliga sjukdomar. Från årsskiftet gäller försäkringen för fler diagnoser, totalt 120 stycken istället för tidigare 110.

Sänkt pris för SparLiv Senior
Försäkringen SparLiv Senior består av en livförsäkring i kombination med ett sparande. Från årsskiftet sänks priset för livförsäkringsdelen med sju kronor per månad. I övrigt gäller försäkringen precis som tidigare.

Livförsäkring Senior
Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 300 kronor till 47 600 kronor. Det betyder att ersättningsbeloppet i din livförsäkring höjs nästa år till max 95 200 kronor.

Premien höjs med 6 kronor per månad från årsskiftet till 200 kronor per månad. Höjningen beror dels på att prisbasbeloppet höjs, dels på att det finns ett fortsatt behov av premiehöjning för att balansera ekonomin i försäkringen.

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Ersättning i prisbasbelopp

Ersättning i kronor 2021

- 65 år

2,00

95 200 kr

66 men inte 67 år

1,90

90 440 kr

67 men inte 68 år

1,80

85 680 kr

68 men inte 69 år

1,70

80 920 kr

69 men inte 70 år

1,60

76 160 kr

70 men inte 71 år

1,50

71 400 kr

71 men inte 72 år

1,40

66 640 kr

72 men inte 73 år

1,30

61 880 kr

73 men inte 74 år

1,20

57 120 kr

74 men inte 75 år

1,10

52 360 kr

75 men inte 76 år

1,00

47 600 kr

76 - år

0,75

35 700 kr

Utökad juridisk rådgivning i hemförsäkringen
En av förbättringarna i hemförsäkringen inför det här året var att vi la till tre timmar fri juridisk rådgivning hos Familjens Jurist. Genom den tjänsten kan du till exempel få hjälp med att skriva testamente, eller med andra frågor som rör familje-, arvs- eller konsumenträtt. Från årsskiftet utökar vi antalet fria timmar från tre till fem.

Vi sänker även premien för Hemförsäkring Bas och Mellan.

Sista minuten-uppdatering 23 oktober:
Även premien på Hemförsäkring Stor kommer att sänkas 2021.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med hjälp av BankID och t.ex. se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.