Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Så förändras dina seniorförsäkringar 2022

Nästa år sker några förändringar i Lärarförsäkringars seniorförsäkringar.

Nedan kan du se per försäkring vad som förändras från 1 januari 2022. Vi vill också kort berätta om några andra försäkringsnyheter som kan vara intressanta.

Om du vill veta vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav.

Olycksfallsförsäkring Senior ersätter ärr vid olycksfall
Från årsskiftet kan Olycksfallsförsäkring Senior även ge ersättning för ärr som uppstår till följd av ett olycksfall.

Sjukvård vid olycksfall Senior
Inga förändringar 2022.

SeniorLiv får sänkt premie och förbättrad avtrappning
I SeniorLiv förbättrar vi avtrappningen av försäkringsbeloppet så att försäkringen behåller värdet längre. Vi sänker även priset för SeniorLiv från 109 till 69 kronor per månad.

Oförändrad Diagnosförsäkring Senior
Inga förändringar 2022.

Oförändrad SparLiv Senior
Inga förändringar 2022.

Livförsäkring Senior
Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 700 kronor till 48 300 kronor. Det betyder att ersättningsbeloppet i din livförsäkring höjs nästa år till max 96 600 kronor.

Premien höjs med 7 kronor per månad från årsskiftet till 207 kronor per månad. Höjningen beror dels på att prisbasbeloppet höjs, dels på att det finns ett fortsatt behov av premiehöjning för att balansera ekonomin i försäkringen.

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Ersättning i prisbasbelopp

Ersättning i kronor 2022

- 65 år

2,00

96 600 kr

66 men inte 67 år

1,90

91 770 kr

67 men inte 68 år

1,80

86 940 kr

68 men inte 69 år

1,70

82 110 kr

69 men inte 70 år

1,60

77 280 kr

70 men inte 71 år

1,50

72 450 kr

71 men inte 72 år

1,40

67 620 kr

72 men inte 73 år

1,30

62 790 kr

73 men inte 74 år

1,20

57 960 kr

74 men inte 75 år

1,10

53 130 kr

75 men inte 76 år

1,00

48 300 kr

76 - år

0,75

36 225 kr

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ändras
Den 1 juli 2021 förbättrades skyddet vid våld i nära relationer. Våld i hemmet drabbar främst kvinnor och det nya skyddet stärker bland annat möjligheterna att ta sig bort från en våldsam relation.

Från den 1 januari 2022 ändras ersättningen vid misshandel. Bland annat införs ett fast belopp vid grov misshandel istället för en bedömningsbaserad beloppsskala. Det blir nu tydligare vilken ersättning som ges och enklare vid utbetalning.

Priset för hemförsäkringen är oförändrat till nästa år. Det kan förekomma justeringar av postnummerområden som gör att några får en liten prisökning medan andra får en liten prissänkning.

Om du har en hemförsäkring så får du ett nytt försäkringsbesked i december 2021.

Förändringar i djurförsäkringarna från 2022
Priset för djurförsäkringarna är oförändrade under 2022. Det sker även ett antal förändringar: 

  • Livförsäkring katt ger ersättning vid förlorad fortplantningsförmåga om katten är registrerad i kattklubb eller annan organisation. Tidigare krävdes registrering i svensk kattklubb.
  • De begränsningar som gäller för trubbnosiga hundraser i hundförsäkringarna kommer även gälla i livförsäkringen för hundar.
  • Livförsäkringen för hund och katt lämnar ej ersättning för följder av behandling och vård som inte omfattas av veterinärvårdsförsäkringen.
  • För Hundförsäkring Bas och Kattförsäkring Bas samt Smådjursförsäkring behöver skada styrkas samt behandling påbörjas inom 48 timmar.
  • Natur- och miljökatastrofer ingår i begreppet force majeure.

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.