Close

Så förändras dina seniorförsäkringar 2023

Nästa år sker några förändringar i Lärarförsäkringars seniorförsäkringar.

Nedan kan du se per försäkring vad som förändras från 1 januari 2023. Vi vill också kort berätta om några andra försäkringsnyheter som kan vara intressanta.

Om du vill veta vilka försäkringar du har så kan du logga in på "Mina sidor" för att se ditt innehav. Ditt personliga årsbrev ser du på Mina dokument.

Olycksfallsförsäkring Senior 
Olycksfallsförsäkring Senior kan idag ge ersättning för medicinsk invaliditet och ärr tidigast efter två år. Från årsskiftet kortar vi ner den tiden till ett år vilket betyder att de som har kvarstående besvär kan få ersättning tidigare. Priset är oförändrat. 

Sjukvård vid olycksfall Senior
Inga förändringar 2023.

SeniorLiv
Inga förändringar 2023.

Diagnosförsäkring Senior: Sänkt pris och slopad åldersavtrappning
Den så kallade åldersavtrappningen slopas helt från 1 januari 2023. Det innebär att lägsta belopp blir 40 000 kr upp till slutålder 85 år. Dessutom sänks priset på försäkringen från 84 kr till 79 kr per månad.

SparLiv Senior
Inga förändringar 2023.

Livförsäkring Senior
Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 4 200 kronor till 52 500 kronor. Det betyder att ersättningsbeloppet i din livförsäkring höjs nästa år till max 105 000 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet betyder också att priset för försäkringen ökar med 9 kronor per månad nästa år. 

Ålder för medlem eller medförsäkrad

Ersättning i prisbasbelopp

Ersättning i kronor 2023

- 65 år

2,00

105 000 kr

66 men inte 67 år

1,90

99 750 kr

67 men inte 68 år

1,80

94 500 kr

68 men inte 69 år

1,70

89 250 kr

69 men inte 70 år

1,60

84 000 kr

70 men inte 71 år

1,50

78 750 kr

71 men inte 72 år

1,40

73 500 kr

72 men inte 73 år

1,30

68 250 kr

73 men inte 74 år

1,20

63 000 kr

74 men inte 75 år

1,10

57 750 kr

75 men inte 76 år

1,00

52 500 kr

76 - år

0,75

39 375 kr

Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor
Oförändrade premier för 2023.

Djurförsäkringarna
Under flera år har veterinärvården blivit dyrare samtidigt som fler djurägare besöker veterinär oftare, vilket har gjort att kostnaderna i djurförsäkringarna ökat. Den allt dyrare veterinärvården gör att vi behöver höja ersättningsbeloppen i några av hund- och kattförsäkringarna för att den ska räcka till den vård som djuren kan behöva. Dessa båda faktorer gör att vi måste höja priserna för alla djurförsäkringar, mest för de mer omfattande hund och kattförsäkringarna. 

Se dina försäkringar

På mina sidor kan du logga in med BankID och se dina försäkringar samt vad du betalar varje månad.