Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Nyhet: sparande för medlemmar

Nu kan du som är medlem i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare spara i en särskilt framtagen kapitalförsäkring med fonder. Snabbt, enkelt och med låga avgifter.

Fördelar med sparandet

 • Enkelt och snabbt att börja spara
 • Låga fondavgifter
 • Hållbart sparande

Nu kan du snabbt och enkelt starta ett sparande till pensionen eller till något annat roligt – med låga avgifter för dig som medlem i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare.

Ditt sparande placeras i en kapitalförsäkring med den förvalda fonden Lärarfonder Balanserad, en av de unika Lärarfonder som ditt fackförbund startade för 25 år sedan. Om du önskar kan du förstås byta fond vid ett senare tillfälle.

Futur Pension är försäkringsgivare.

 • Detta sparande är tillgängligt för alla medlemmar i Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

 • Tänk på att det innebär en risk att spara i fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 • Klicka på "börja spara", svara på frågorna och skicka in din ansökan. Enkelt och snabbt.

 • Frågor och svar

  • En kapitalförsäkring är en sparform som passar bra för långsiktigt sparande, till exempel till pensionen.

   En kapitalförsäkring fungerar som en förvaringsplats, eller ett "skal", för olika typer av sparprodukter, som till exempel fonder.

  • För kapitalförsäkring betalar du en årlig schablonskatt. Det betyder att när det dags att ta ut pengarna så är de skattade och klara och inget du behöver ta upp i din deklaration

  • För att ändra något i ditt sparande loggar du in på futurpension.se. Där kan du byta fond eller ändra sparbeloppet.

  • Det minsta beloppet du kan spara är 100 kronor per månad.

  • I den kapitalförsäkring som du köper via Lärarförsäkringar ingår Lärarfonder Balanserad. Det är fond med medelrisk och så kallad ljusgrön hållbarhetsinriktning.

   Mer information om Lärarfonder
  • För att ändra något i ditt sparande loggar du in på futurpension.se. Där kan du byta fond eller ändra sparbeloppet.

  • På futurpension.se kan du se värdet på ditt sparande.

  • I den kapitalförsäkring som du köper via Lärarförsäkringar ingår Lärarfonder Balanserad. Det är fond med medelrisk och så kallad ljusgrön hållbarhetsinriktning. 

   Mer information om Lärarfonder.
  • Om du avlider kommer pengarna att betalas ut till kapitalförsäkringens förmånstagare vilket i första hand är din make/maka/sambo, i andra hand dina barn och i tredje hand arvingar. Du kan själv ändra detta senare genom ett särskilt förmånstagarförordnande.

  • Du loggar in på futurpension.se för att göra ett uttag. Du kan ta ut pengarna som ett engågsbelopp eller som en månatlig utbetalning.