Close

Vid vilken ålder vill du gå i pension?

Förra veckan meddelade regeringen att man tillsätter en utredning som ska se över möjligheter och begräsningar för en senare pensionsålder. En ökande medellivslängd är anledningen till att detta behöver ses över. Sedan pensionsreformen 1994 har medellivslängden ökat med 1,3 år för kvinnor och 2,18 år för män. Att vi lever längre är givetvis något väldigt glädjande. Samtidigt måste de samhällsekonomiska effekterna av detta ses över. En ökande medellivslängd kan behöva balanseras med ett längre arbetsliv.

Den genomsnittliga pensionsåldern för uttag av den allmänna pensionen var 64,7 år 2010. Den genomsnittliga utträdesåldern från arbetslivet var samma år 63 år. Att dessa skiljer sig från varandra kan dels bero på att det går att kombinera arbete med pension. Dels kan det vara så att avtalspension eller någon annan form av ersättning gör det möjligt att vänta med att ta ut den allmäna pensionen tills man är 64,7 år, trots att man lämnat arbetslivet redan vid 63 års ålder.   

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar kommer andelen personer över 65 år i förhållande till antalet personer i åldern 20-64 år att under de närmsta åren öka från 32%  till 42%. Samhällsekonomiskt betyder det att de som befinner sig kvar i arbetslivet måste försörja fler. Genomsnittsålder för när vi träder in på arbetsmarknaden påverkar också de samhällsekonomiska förutsättningarna för att försörja framtidens pensionärer. Med andra ord är det rimligt att göra en ordentlig översyn av möjligheterna för ett längre arbetsliv.

Har du funderat runt vad du anser vara en rimlig pensionsålder för dig? Om du har funderingar runt hur prognosen för din framtida pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att gå i pension så kan du besöka minpension.se där du kan laborera med olika pensionsåldrar och se vad de olika pensionsåldrarna får för effekt på din pension. Undrar du dessutom över hur mycket du behöver spara för att din pension ska bli så bra som möjligt är du välkommen att ringa till vår kundtjänst och boka en rådgivning. Du kan också boka rådgivning på vår hemsida.