Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Försäkring vid utlandsstudier – vad gäller?

stamp-451285_960_720

Många studenter vill gärna studera en del av eller hela sin utbildning utomlands. Men hur gör man med försäkringen – och vad gäller – om man väljer att bege sig utanför Sveriges gränser för att studera?

Det är viktigt att du som studerar utomlands har en försäkring för utlandsstudier, så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Kostnaderna för sjukvård kan annars bli mycket stora. Se därför till att försäkringsfrågan är löst så att du är försäkrad redan innan du reser iväg.

Studier inom EU/EES Om du studerar i ett EU/EES-land eller Schweiz kortare tid än ett år har du rätt till vård och tandvård i Sverige på samma sätt som när du bodde i Sverige. Du har rätt till nödvändig vård i det land där du studerar genom ditt svenska EU-kort (Beställ EU-kort). Du betalar lika mycket för nödvändig vård som invånarna i landet, men det gäller bara vård som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills man kommer hem igen. Om du studerar i ett nordiskt land räcker det att du visar ID-handling och uppger din bostadsadress för att få nödvändig vård.

Om du vill ha vård som inte är nödvändig och inte vill vänta till du kommer tillbaka till Sverige får du betala hela vården själv. Men det finns möjlighet att ansöka om ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Du kan i vissa fall också ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands.

Om du studerar i ett EU/EES-land så behöver du visa ett intyg från Försäkringskassan för att ha rätt till sjukvård i Sverige när du är bosatt i och studerar längre tid än ett år i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kravet är att utbildningen antingen ska ge rätt till studiestöd eller att du får utbildningsbidrag för doktorander.

Studier i andra delar av världen Om du ska du studera i ett land utanför EU/EES/Schweiz måste du själv betala hela vårdkostnaden som gäller i det landet. Alternativet är att teckna en försäkring som istället ersätter utgifter för sjukvård i ditt studieland. Det finns dock några länder där andra regler kan gälla. Läs vilka här.

Får jag sjukvård i Sverige som vanligt? Du har vanligen inte rätt till sjukvård i Sverige när du studerar och bor utanför EU/EES eller Schweiz. Om du är svensk medborgare har du ändå rätt till akut sjukvård i Sverige utan att behöva betala hela kostnaden. I vissa fall gäller det även planerad sjukvård. Kontakta ditt landsting för mer information.

Försäkring vid utbytesstudier Du som studerar på ett utbytesprogram kan omfattas av en allmän personskadeförsäkring (Student UT-försäkring). Försäkringen har i så fall tecknats av din högskola med Kammarkollegiet, kontrollera gärna detta med din skola. Information om vad försäkringen innebär kan du få på skolan eller på Kammarkollegiet studentförsäkringar.

Men jag har ju redan en hemförsäkring med reseskydd Din hemförsäkring i Sverige har oftast ett reseskydd, som vanligtvis gäller de första 45 dagarna, men efter den perioden så upphör skyddet om du inte i förväg har förlängt det. Om du har Lärarförsäkringars hemförsäkring kan du förlänga de 45 dagarna genom att köpa till extradagar hos försäkringsgivaren Folksam. Ska du vara borta mycket längre än 45 dagar är det dock oftast ingen bra affär utan då är det ofta vettigare att köpa en separat utlandsstudieförsäkring.

Hur utbudet ser ut CSN:s utlandsstudieförsäkring har sedan 2015 upphört och därför är alternativet idag att teckna privata alternativ. Exempelvis erbjuds utlandsstudieförsäkring av exempelvis försäkringsbolagen Folksam, IF och Gouda.

Källor CSN Försäkringskassan