Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Vanligt med skadegörelse vid inbrott i fritidshus

Skadegörelse, vandalism och att inbrottstjuvar bosätter sig är vanligt förekommande vid inbrott i fritidshus. Det framgår i en ny rapport från Lärarförsäkringars samarbetspartner försäkringsbolaget Folksam.

Folksam har i sin undersökning gått igenom de 200 största fritidshusinbrotten bland sina kunder. I mer än fyrtio procent av inbrotten som granskats har skadegörelse förekommit. Det finns dessutom ofta tecken på att gärningsmännen varit bosatta i huset under en tid. Folksam ser samtidigt i sin granskning att vid mer än tio procent av inbrotten har ingenting blivit stulet utan det har endast skett skadegörelse. – Vi ser i vår skadestatistik att inbrottstjuvar tar längre tid på sig vid inbrott i fritidshus jämfört med villor, och ofta ägnar sig åt ren skadegörelse, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

De flesta saknar larm I princip är heller inga fritidshus utrustade med larm. Bland de inbrott Folksam granskat är det endast en procent av de drabbade som haft larm. – Avsaknad av larm underlättar för inbrottstjuven att arbeta ostört. Har man ett finare fritidshus som man vill satsa lite extra på finns det verkligen anledning att installera hemlarm. Både för att förebygga inbrott, men även för att minska risken för vandalism och att någon bosätter sig i huset, säger Erik Arvidsson.

Många drabbade är äldre Över åttio procent av de som drabbas av inbrott i fritidshus är medelålders och pensionärer.  Dessa grupper kostar ofta på sina fritidshus i allt större utsträckning. Över sextio procent av de som drabbats uppger att de använder sitt fritidshus mer än bara över sommaren. – Vi kan tydligt se att mer påkostade fritidshus oftare drabbas av inbrott. Och det i sig har ett samband med att ju längre perioder fritidshuset används över året, desto mer stöldbegärligt gods tenderar att finnas där, säger Erik Arvidsson.

Inbrott vanligast under den mörka perioden Årets sista månader, samt februari, är det vanligast med inbrott, enligt Folksam. – Nu när många ska stänga sina sommarstugor för vintern är det viktigt att tänka på vad som går att göra för att förebygga inbrott. Vi engagerar oss i att våra kunder inte ska behöva drabbas av inbrott. Tyvärr kan man aldrig förebygga ett inbrott till hundra procent men man kan göra jobbet svårare för tjuven. Genom att bland annat ta undan stöldbegärligt gods, DNA-märka sina värdesaker och ha uppsyn av fritidshuset kan man minska risken för att ett inbrott ska ske, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips och råd inför stängning av sitt fritidshus för att undvika inbrott:

  • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
  • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap.
  • Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer
  • Finns det boende i området året runt, starta en grannsamverkan
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
  • Installera ett godkänt larm.
Läs mer om Fritidshusförsäkring Läs mer om Hemförsäkring