Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Fem frågor till barnförsäkringsexperten

Försäkringsbolaget Folksam är försäkringsgivare till Lärarförsäkringars Barnförsäkring bas och Barnförsäkring stor. Vi passade nyligen på att ställa några frågor om just barnförsäkring till Folksams barnförsäkringsexpert Victoria Mattes.

Varför är det viktigt att ha en barnförsäkring? – Det är lätt att tro att samhället ska rycka in med alla medel om något drabbar ett barn. Men det är ju inte riktigt sant. Det ekonomiska stödet från samhället är ganska lågt, och barnförsäkringen blir därför ett viktigt komplement till det skyddet. Dels för att ge familjeekonomin ett stöd, dels som ett ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning. En annan vanlig missuppfattning är att förskolans och skolans försäkringar är fullt tillräckliga, men det stämmer tyvärr inte. De gäller endast vid olycksfall, inte sjukdom, trots att det är sjukdomar som ger mest bestående besvär hos barn. Det är heller inte alla kommuner som försäkrar barnen dygnet runt, så om barnet inte omfattas av någon försäkring därifrån är ju barnet helt oförsäkrat övrig tid. Därför blir barnförsäkringen ett viktigt komplement, berättar Victoria

Vad är viktigt att tänka på när man väljer barnförsäkring? – Framförallt är det viktigt att barnförsäkringen gäller dygnet runt och ger ett skydd både vid olycksfall och sjukdom. Den ska även innehålla de delar som ger de stora beloppen som medicinsk och ekonomisk invaliditet, vissa diagnoser samt vårdkostnader. Det är också viktigt att läsa igenom villkoren och göra sig en bild av vad försäkringen täcker. Alla barnförsäkringar har nämligen begränsningar som varierar mellan försäkringsbolagen, det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning. Oftast är det tyvärr först när skadan inträffar som man förstår vad man har köpt. Så tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, vi finns ju till för att hjälpa dig, säger Victoria. Vilka är de viktigaste momenten i barnförsäkringen? – Viktigast är att barnförsäkringen omfattar både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Alltså att den ersätter om barnet drabbas av bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller bestående arbetsoförmåga i vuxen ålder. Vårdkostnader är också viktigt, om barnet måste vårdas länge på sjukhus och/eller i hemmet. Den ersättningen räddar familjeekonomin i många lägen, berättar Victoria.

Hur vanligt är det att barnen är oförsäkrade under sommaren? – När Folksam har granskat kommunerna och sett över detta så har man uppskattat det till att skolbarn i 48 svenska kommuner saknar försäkring under sommarlovet, eftersom dessa kommuner inte erbjuder ett skydd som gäller under fritiden. På sommaren innebär det att 66 000 barn saknar försäkringsskydd eftersom skolans och förskolans försäkring tyvärr inte gäller, trots att det kanske är då som barnen är mest aktiva. Dessa skillnader mellan kommunerna kan invagga barn och föräldrar i ett slags falsk trygghet, säger Victoria.

Hur kan man förebygga barnskador i hemmet? – Det är när vi tar våra första steg i livet som vi också är mest olycksbenägna i hemmet. För barn mellan 0-3 år är det därför viktigt att vara extra uppmärksam. Man kan göra mycket för att förhindra att de skadar sig i onödan.

När det kommer till skador är fallolyckor bland det vanligaste; exempelvis från trappan. Barnen ramlar lätt i trappan och många gånger kan de skada sig svårt och för att förebygga kan man använda halkskydd och grindar.

Den vanligaste olycksplatsen för barn i hemmet är köket där risken för kläm- och brännskador är stor, för barn är nyfikna och vill dessutom gärna hjälpa till. Använd säkerhetsspärrar på skåp och lådor och se till att alla eluttag har petskydd. Ha gärna tipp- och öppningsskydd till ugnen och ställ aldrig en stekpanna eller en kastrull med handtaget utåt.

Vatten är kanske det roligaste barn vet och en hel del skador inträffar i badrummet. Fall från skötbord är vanligt, därför bör du se till att aldrig lämna barnet ensamt, att du har det du behöver inom räckhåll och att du alltid har en hand på barnet. I badrummet inträffar även halkolyckor, framförallt i badkaret. Med en halkmatta i badkaret begränsas risken betydligt. Viktigt att komma ihåg är att det bara behövs 10 centimeter vatten för att ett litet barn ska drunkna och ett barn ska aldrig lämnas ensamt i badkaret - inte ens för korta perioder, avslutar Victoria.

Lärarförsäkringars barnförsäkring Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls. Med Lärarförsäkringars barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov.

Barnförsäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall. Läs mer om Lärarförsäkringars barnförsäkring