Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Möjlighet att skapa mervärde till våra medlemmar

Marika Granström

Tidigare besökte jag en gymnasieklass i Uppsala för att föreläsa om ledarskap. Nedan berättar jag mer om varför jag tog chansen och tackade ja till deras inbjudan.

Utöver vårt arbete med att lärare ska vara rätt försäkrade kan vi även vara med och bidra till ett mervärde för både lärare och elever. Det är en betydelsefull erfarenhet för oss att komma ut i lärarnas miljö och vardag så det är viktigt att vi tar den chansen när vi får möjlighet. Det ger oss en djupare förståelse och bättre förutsättningar för att möta lärarnas behov i utvecklingen av produkter och tjänster.

Jag tycker också att det är viktigt att skola och näringsliv samverkar i hög grad. Eleverna är våra framtida medarbetare och det är betydelsefullt för dem att tidigt komma i kontakt med näringslivet och förankra verkligheten med teorier. Det är även viktigt för oss och försäkringsbranschen att visa att vi finns inför kommande kompetensförsörjning. Vid besöket på Grillska Gymnasiet blev jag väldigt positiv till lärarens engagemang och hans sätt att undervisa. Hans utbildning var omväxlande och interaktiv med ett tydligt engagemang där han gav eleverna utrymme för egna reflektioner.

Höjdpunkten för mig personligen under besöket var att få ta del av elevernas feedback. Det var en påfyllnad av energi och gav mig bra tips för framtiden. Deras sätt att ge feedback på var så rak och naturlig utan någon rädsla. Det fick mig att tänka hur man skulle kunna överföra det till näringslivet där det ibland kan vara svårt att få så genuin feedback.

Trevlig helg! Marika Granström, VD

Läs mer om besöket i Uppsala här