Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Få känner till hur mycket det lönar sig att arbeta efter 65

De flesta vet att de får mer i pension vid ett års extra arbete efter 65 års ålder, men många underskattar hur mycket extra ett längre arbetsliv ger i pension. Detta enligt en undersökning som Pensionsmyndigheten har gjort.

I undersökningen svarade cirka åtta av tio att de tror att de får mer i pension per månad om de arbetar längre.

På frågan ”Hur mycket mer i pension tror du att du får om du går i pension vid 66 års ålder jämfört med om du går i pension vid 65 års ålder?” så svarade de tillfrågade i genomsnitt att ett års extra arbete ger cirka 960 kronor mer i pension per månad hela livet ut.

Enligt Pensionsmyndigheten är det belopp de tror att de får mer per månad lägre än det de i själva verket skulle få. Beräkningar som Pensionsmyndigheten har gjort visar att ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som snart ska ta ut din pension och har en genomsnittlig lön mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

Fler väljer att gå tidigare eller senare än vid 65
På Pensionsmyndigheten har de under lång tid sett att 65 år inte längre är den självklara åldern att börja ta ut sin pension. Av de som är födda år 1938 var det 77 procent som började ta ut hela sin allmänna pension vid 65 års ålder. För varje yngre årskull har den andelen minskat. Exempelvis var det bland de som är födda år 1955 endast 39 procent som tog ut hela sin allmänna pension vid 65.

Det är alltså en större andel av de nyblivna pensionärerna som har valt att börja ta ut hela sin allmänna pension både före och efter 65 år i jämförelse med pensionärer från tidigare årskullar. Idag kan du som tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder. Det finns dock ingen övre åldersgräns för att börja ta ut din allmänna pension men enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att jobba kvar till 68 år om du vill.

Klicka här för att läsa mer på Pensionsmyndighetens blogg.

Få hjälp av en expert
Boka en kostnadsfri planering av pensionsuttag med våra duktiga pensionsplanerare. Tjänsten passar dig som närmar dig pensionen och vill ha hjälp med praktiska frågor som hur pensionen kan tas ut eller hur den påverkas om du slutar arbeta tidigare, arbetar deltid eller ytterligare ett par år. Se lediga tider och boka här.