Close

Åke Nygren leder stressprojektet kring lärare med utmattningssyndrom

Som vi tidigare skrivit om så genomför Lärarförsäkringar, tillsammans med Karolinska institutet och Förenade Liv, en forskningsstudie kring lärare med utmattningssyndrom. Målet med studien är att hitta en metod för rehabilitering som gör att lärarna både får livet tillbaka och kan gå tillbaka till arbetslivet.

Studien leds av seniorprofessor Åke Nygren vid Karolinska institutet som forskat om stress och psykisk ohälsa i nästan 20 år. Åke har tidigare lett Regeringens rehabiliteringsråd och har också varit med och definierat diagnosen utmattningssyndrom.

Metoden som används i studien kallas för multimodal behandling, vilket betyder att den består av flera samverkande delar. Behandlingen som pågår på heltid i tre veckor består av kollegiala samtalsgrupper, enskilda samtal med psykolog, fysisk och mental träning samt föreläsningar om bland annat kost och livsstil. Alla deltagarna har samma bakgrund och diagnos. Behandlingen sker på Svenska Res anläggning på Gran Canaria, långt bort från hemmet och stressen . Tanken är att dessa delar tillsammans skapar förutsättningar för en fungerande rehabilitering.

– Det finns idag en rad olika behandlingar av utmattningssyndrom som KBT (Kognitiv beteendeterapi), gruppterapi, meditation med mera. Men ingen behandling har hittills haft någon effekt på personernas förmåga att återgå i arbete, vilket är vad vi hoppas kunna åstadkomma i den här studien, säger Åke Nygren.

Resultaten ser lovande ut Studien består av 60 lärare som får genomgå den behandling som är speciellt framtagen för studien, samt en kontrollgrupp med lika många lärare som får den behandling som erbjuds i den kommun där de bor.

Varje deltagare får en individuell handlingsplan för att kunna hantera vardagen när de kommer hem till Sverige igen. Deltagarnas utveckling följs upp efter 3 månader, 6 månader och efter 1 år.

Vid behandlingsstart får deltagarna göra ett så kallat KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)-test som visar hur långt gånget personens utmattningssyndrom är.

– Den första behandlade gruppen har nu följts upp efter 6 månader och resultaten ser mycket lovande ut. Samtliga deltagare sänkte sina KEDS-värden vid den första uppföljningen och de lägre värdena kvarstår efter ett halvår. För kontrollgruppen kvarstår samma höga värden vid uppföljningarna som vid första mätningen, berättar Åke.

Förhoppningen är att studien ska visa positiva resultat som gör att modellen kan användas för att hjälpa fler lärare, och drabbade i allmänhet, att komma tillbaka till både livet och arbetslivet samt att förebygga stressrelaterad ohälsa.