Close

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Coronaviruset: Så gäller arbetsgivarens försäkring

Vi får en del frågor om vilka försäkringar som gäller vid arbete hemifrån. Vår expert Anneli Roswald, produktansvarig på Lärarförsäkringar, förklarar vilket försäkringsskydd som gäller och vad som kan vara viktigt att tänka på.

Grundregeln är att de kollektivavtalade försäkringarna gäller när du arbetar oavsett var du arbetar. Sedan uppstår det gränsdragningsfrågor. För lärarnas del är detta inte helt nytt. Många har redan tidigare valt att utföra delar av sitt arbete, sin förtroendearbetstid, i hemmiljön. Inte minst historiskt.

Trygg arbetsmiljö Frågorna om gränsdragningen mellan arbetstid och fritid har därför funnits redan före corona. Samtidigt är det så att arbetsgivarens ansvar för din arbetsmiljö inte minskar bara för att du arbetar hemma. Samma krav gäller även vid hemarbete, du skall ha en trygg, säker och bra arbetsmiljö. Pratar vi då om risken att bli smittad av coronaviruset eller på annat sätt bli sjuk tar arbetsgivarens sitt ansvar när man låter oss där det är möjligt att arbeta hemma faktiskt göra det.

Arbeta hemifrån – förstärkt skydd När du arbetar hemma är det framförallt två privata försäkringar jag tycker är centrala.

1. Den första är din olycksfallsförsäkring. Det kommer troligtvis att krävas ett nära samband med ditt arbete för att ett olycksfall skall anses som ett arbetsolycksfall. TFA, arbetsskadeförsäkring, skriver idag att det är ett absolut krav (direkt samband). Denna ganska hårda tillämpning härrör sig för skador inträffade före corona. Frågan är då om tillämpningen kommer att gälla även nu när arbetsgivare och myndigheter rekommenderat att arbetet skall utföras i det egna hemmet. Det vet vi inte ännu.

Olycksfallsförsäkringen som du kan köpa via Lärarförsäkringar gäller på fritiden. Fritiden är definierad som den tid du inte omfattas av arbetsskadelagstiftningen. Det innebär att oavsett var AFA försäkring kommer att landa i sin bedömning av om ett olycksfall är arbetsrelaterad eller inte, är du alltid försäkrad.

2. Den andra försäkringen är din hemförsäkring. Det sker ju inte enbart olycksfall utan många gånger är det ”bara” en olycka. Risken att till exempel välta temuggen över datorns tangentbord ökar som en funktion i förhållande till antalet timmar du sitter vid den. Se till att ditt hem och dina saker är ordentligt försäkrade. Vår Hemförsäkring Stor har till exempel ett otroligt bra skydd för din hemelektronik och trots detta ändå lägre självrisk.

Mer läsning AFA försäkringar Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring Lärarförsäkringars hemförsäkring